AWS

Jak zostać certyfikowanym architektem AWS?

W firmie, w której jestem zatrudniony jest wymóg, aby każdy został certyfikowanym architektem Amazon Web Services. Ostatnie tygodnie intensywnie przygotowywałem się do eg...

Send this to a friend