Node.js vs. PHP 7 - porównanie

Node.js vs PHP 7 – co lepsze?

PHP i Node.js – różnice

Posiadając podstawową wiedzę historyczną, uwzględniając wszelkie dokonane optymalizacje dla najnowszej wersji PHP, dalej nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, która z technologii będzie najlepiej pasować do naszych potrzeb. Tak naprawdę każda z platform ma lepsze i gorsze cechy.

Co to jest i za co odpowiada Node.js?

Specyfiką Node.js jest wykorzystywanie pętli zdarzeń JavaScript do tworzenia niezablokowanych aplikacji wejścia/wyjścia, które z łatwością obsługują wiele jednoczesnych zdarzeń. Przetwarzanie asynchroniczne JavaScript-u pozwala tworzyć wysoce skalowalne rozwiązania po stronie serwera, maksymalizując przy tym wykorzystanie jego procesora i pamięci. Ta funkcjonalność sprawia, że Node.js najlepiej nadaje się aplikacji asynchronicznych np. aplikacji RTA (aplikacje czasu rzeczywistego), SPA (aplikacje jednostronicowe). Należy również brać pod uwagę że używając Node.js po stronie backend-owej, nasz cały kod piszemy w JavaScript. 

Aplikacja frontowa przy użyciu odpowiednich frameworków np. react, angular również może być stworzona całkowicie w JavaScript. Pisanie backendu, jak i frontu w tym samym języku znacznie ułatwia prowadzenie projektu z prostych przyczyn: programista backend oraz programista frontend posługują się tymi samymi strukturami danych, funkcjami i konwencjami językowymi. Kolejną, dość ważną cechą jest brak narzucania ścisłych konwencji przez Node.js. Pozwala to programistą wybrać najlepszą architekturę, wzorce oraz moduły. 

Node.js jak wszystko, posiada również swoje wady. Środowisko działa w trybie jednowątkowym, opartym na zdarzeniach. Aplikacja przestanie odpowiadać lub znacznie zwolni w przypadku operacji intensywnie wykorzystujących procesor takich jak przetwarzania dużych plików, dużych ilości danych, edycji obrazów. Ekosystem modułów jest wciąż niedojrzały. Trudno jest ocenić jakość wybranego modułu przed jego instalacją w aplikacji. Dzięki łatwości publikowania własnych pakietów w połączeniu z brakiem niezawodnego mechanizmy zatwierdzania modułu może oznaczać, że powinieneś bardziej zwracać uwagę podczas wybierania modułów, weryfikować jego ostatnie aktywności takie jak poprawki błędów czy aktualizacje. Im młodszy moduł, tym większy potencjał ja błędy w nim zawarte.

Co to jest i za co odpowiada PHP?

PHP jest wysoce przenośnym rozwiązaniem do tworzenia aplikacji. Uruchomimy go praktycznie pod każdym serwerem z Linux-em, posiada on również bardzo dobre wsparcie dla Windows oraz Mac OS. Zaprojektowany został głównie do pracy w sieci. Zawiera wszystkie potrzebne funkcje do zarządzania różnymi bazami danych oraz systemami buforowania pamięci podręcznej takimi jak Memcache czy Redis. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu po stronie PHP, nie ma potrzeby zajmowania się JavaScriptem w przeglądarce, ponieważ wszystkie elementy strony otrzymamy wygenerowane z poziomu serwera.

Jest to też jego wada, ponieważ renderowanie zawsze odbywa się po stronie serwera, w przypadku wzmożonego ruchu może doprowadzić do znacznego spowolnienia działania strony. Nie jest to jednak tak duże ograniczenie, ponieważ przy użyciu Varnish Cache możemy znacznie odciążyć serwer. Regularne żądania do serwera dotyczące generowania i renderowania stron mogą nie być dobrym rozwiązaniem dla aplikacji jednostronicowych z bogatą funkcjonalnością. PHP posiada dobrze utrzymany ekosystem modułów. Świetnie sprawdza się przy rozwiązaniach integracyjnych w oparciu o kolejki np. rabbitMQ oraz Supervisor.

Przestarzały, klasyczny model klient-serwer, w którym każde żądanie inicjuje aplikacje, a co za tym idzie, za każdym razem nowe połączenie z bazą danych, pobranie parametrów konfiguracyjnych, renderowanie HTML. Przez to aplikacje w oparciu o PHP są wolniejsze względem Node.js.

Node.js vs PHP – jak to wygląda na rynku pracy?

Polski rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT. Z własnych obserwacji wiem, że znacznie łatwiej przyjdzie nam znaleźć specjalistę PHP niż specjalistę Node.js. PHP posiada niski próg wejścia, co oznacza, że na rynku pracy znajdziemy więcej specjalistów PHP. W przypadku Node.js próg jest wyższy mimo wykorzystywania JavaScript. Nie każdy specjalista front-end będzie wstanie pisać kod po stronie back-end.

Musimy również uwzględnić różnice w kosztach zatrudnienia specjalisty, w przypadku Node.js, koszty będą większe, co wynika rosnącego zapotrzebowania na ekspertów.

Jak już zdążyłeś zauważyć, zarówno Node.js oraz PHP posiadają dobre i złe strony. Musimy przyjąć, że nie istnieje tutaj złoty środek, który rozwiąże wszystkie nasze problemy. Znajomość zakresu wymagań funkcjonalnych oraz technicznych jest podstawowym kryterium określenia architektury naszego projektu. Dobrze zaprojektowana, przemyślana architektura pozwoli odpowiedzieć, które z kluczowych jej elementów traktujemy jako “wąskie gardło” naszej aplikacji. Po tej analizie, powinniśmy być w stanie dopasować technologię do naszych potrzeb.


Zdjęcie główne artykułu pochodzi z unsplash.com.

Zapraszamy do dyskusji

Patronujemy

 
 
More Stories
biblioteka
Studia pomagają uniknąć pułapki “religijnego” podejścia do technologii. Devdebata