Backend, Juniors

Python nie taki straszny. Zobacz, co warto wiedzieć na początku drogi

Zacznijmy od początku – czym właściwie jest Python? Jego twórca, Guido van Rossum, definiuje go jako: “zaawansowany język programowania, którego filozofia designu polega na czytelności kodu oraz syntaksie pozwalającym programistom wyrazić dane koncepcje w niewielkiej ilości linijek kodu.”

#top_oferta: Analityk Systemowy IT

Aplikuj

Leandro Tk. Software Engineer w QuintoAndar. Inżynier oprogramowania, redaktor The Renaissance Developer oraz autor tekstów o programowaniu na Medium i freeCodeCamp. W tym artykule TK opowiada o swoim doświadczeniu z Pythonem i przedstawia jego strukturę i działanie w sposób niezwykle przystępny dla osób początkujących. Polecamy go każdemu, kto zastanawia się nad podjęciem nauki tego języka. Poniższy tekst został przetłumaczony za zgodą autora.


Pierwszym powodem, dla którego sam zacząłem uczyć się Pythona był fakt iż jest to w rzeczywistości piękny język programowania. Do nauki zachęcało też to, że pozwalał z łatwością kodować oraz wyrażać swoje myśli.

Kolejnym powodem był to, że Pythona możemy użyć w wieloraki sposób, np. do: nauki o danych, tworzenia stron internetowych oraz samouczenie się maszyn. Dodatkowo, ogromne serwisy jak Quora, Pinterest i Spotify używają Pythona, co mam nadzieję przekonało także i Ciebie do poznania tego języka. Co warto o nim wiedzieć na początku?

Podstawy

VARIABLES

O zmiennych można myśleć jak o słowach, które przechowują jakąś wartość.

W Pythonie łatwo zdefiniować zmienną i ustawić wartość. Wyobraź sobie, że chcesz przechować liczbę “1” w zmiennej o nazwie “one”. Zróbmy to:

one = 1

Prawda, że proste? Właśnie przypisałeś wartość “1” do zmiennej “one”.

two = 2
some_number = 10000

Możesz przypisać jakąkolwiek inną wartość do jakiejkolwiek innej zmiennej. Jak widać w powyższej tabeli, zmienna “two” przechowuje liczbę “2”, a “some_number” przechowuje 10,000.

Poza liczbami możemy również użyć booleans (True / False), strings, float, i wiele innych typów danych.

# booleans
true_boolean = True
false_boolean = False

# string
my_name = "Leandro Tk"

# float
book_price = 15.80

Control flow: Conditional statements

If” jest wyrażeniem używanym do ocenienia czy dany statement jest Prawdą, czy Fałszem. Jeśli jest to Prawda, zostanie wykonane to, co zostało zawarte w statement “if”. Na przykład:

if True:
 print("Hello Python If")

if 2 > 1:
 print("2 is greater than 1")

Ponieważ 2 jest większe niż 1, metoda “print” zostanie wykonana.

Jeśli wyrażenie “if” jest fałszywe, w zamian zostanie wykonany statement “else”.

if 1 > 2:
 print("1 is greater than 2")
else:
 print("1 is not greater than 2")

Ponieważ 1 nie jest większe niż 2, kod zawarty w statement “else” został wykonany.

Możesz również użyć “elif” statement:

if 1 > 2:
 print("1 is greater than 2")
elif 2 > 1:
 print("1 is not greater than 2")
else:
 print("1 is equal to 2")

Looping / Iterator

W Pythonie możemy iterować w różny sposób. W tym artykule będę mówił o dwóch sposobach: while i for.

While Looping: gdy stwierdzenie jest Prawdą, kod w bloku zostanie wykonany i wywoła numery od 1 do 10.

num = 1

while num <= 10:
  print(num)
  num += 1

While loop potrzebuje “loop condition”. Jeśli pozostanie ono Prawdziwe to będzie się dalej iterowało. W tym przykładzie, kiedy num równa się 11, loop condition będzie False.

Kolejny kawałek kodu, aby lepiej zrozumieć co mam na myśli:

loop_condition = True

while loop_condition:
  print("Loop Condition keeps: %s" %(loop_condition))
  loop_condition = False

Loop condition jest True, więc nadal będzie się iterować, i aż do momentu, gdy przestawimy go na False.

Jeśli chodzi o For Looping, musisz jedynie zaaplikować zmienną “num” do bloku, a “for” statement przeiteruje ją dla ciebie. Ten kod wydrukuje to samo co while code: od 1 do 10.

for i in range(1, 11):
 print(i)

Proste, prawda? Zakres zaczyna się od elementu 1 aż do 11(10 to dziesiąty element).

List: Collection | Array | Data Structure

Wyobraź sobie, że chcesz przechować liczbę 1 w zmiennej. Ale może teraz chcesz w niej przechować 2. I 3, 4, 5 …

Czy jest jakiś inny sposób, aby przechować wszystkie liczby, jakie chcesz, ale nie w milionach zmiennych? Zgadłeś – jest na to inne rozwiązanie.

Listto zbiór, który może zostać użyty do przechowywania listy wartości (jak na przykład wybrane przez ciebie liczby). Użyjmy go zatem:

my_integers = [1, 2, 3, 4, 5]

Jak widzisz, jest to naprawdę proste. Stworzyliśmy szereg i zapisaliśmy go do przechowania na my_integer.

Być może zapytasz: “Jak mogę otrzymać jakąś wartość z tego szeregu?” Jest to bardzo dobre pytanie. List zawiera koncepcję zwaną indeksem – pierwszy element otrzymuje index 0 (zero), drugi otrzymuje 1 itd.

Aby uściślić, możemy przedstawić ten szereg i każdy element z jego indeksem. Pozwól, że to narysuję:

Używając syntaksu Pythona, jest to równie łatwe do zrozumienia:

my_integers = [5, 7, 1, 3, 4]
print(my_integers[0]) # 5
print(my_integers[1]) # 7
print(my_integers[4]) # 4

Wyobraź sobie, że nie chcesz przechowywać liczb a jedynie strings, jak na przykład listę imion twoich krewnych. Moja wyglądałaby tak:

relatives_names = [
 "Toshiaki",
 "Juliana",
 "Yuji",
 "Bruno",
 "Kaio"
]

print(relatives_names[4]) # Kaio

Działa w ten sam sposób jak liczby. Nieźle, prawda?

Właśnie nauczyliśmy się jak działają indeksy Lists. Za chwilę pokażę, jak możemy dodać element do struktury danych Lists.

Najbardziej powszechna metoda dodawania nowych wartości do Listsnazywa się append. Zobaczmy jak działa:

bookshelf = []
bookshelf.append("The Effective Engineer")
bookshelf.append("The 4 Hour Work Week")
print(bookshelf[0]) # The Effective Engineer
print(bookshelf[1]) # The 4 Hour Work Week

append jest bardzo prosty. Po prostu musisz zaaplikować element (np. “The Effective Engineer”) jako parametr append.

No, ale wystarczy już o Lists. Pogadajmy o kolejnej strukturze danych.

Dictionary: Key-Value Data Structure

Teraz już wiemy, że Listssą indeksowane liczbami. Ale co jeśli nie chcemy użyć liczby jako indeks? Niektóre struktury danych, które chcemy użyć są numeryczne, string, lub też inne.

Poświęćmy trochę czasu strukturze danych Dictionary, która jest zbiorem par key-value. Wygląda tak:

dictionary_example = {
 "key1": "value1",
 "key2": "value2",
 "key3": "value3"
}

Klucz jest indeksem wskazującym wartość. Jak możemy uzyskać dostęp do Dictionary value? Zgadłeś – używając key. Spróbujmy:

dictionary_tk = {
 "name": "Leandro",
 "nickname": "Tk",
 "nationality": "Brazilian"
}

print("My name is %s" %(dictionary_tk["name"])) # My name is Leandro
print("But you can call me %s" %(dictionary_tk["nickname"])) # But you can call me Tk
print("And by the way I'm %s" %(dictionary_tk["nationality"])) # And by the way I'm Brazilian

Stworzyłem Dictionary o sobie samym. Moje imię, nickname, i narodowość. Te atrybuty to Dictionary.

Tak jak uczyliśmy się uzyskać dostęp do List za pomocą indeksu, tak i teraz możemy użyć indeksu, by uzyskać dostęp do wartości przechowywanej w Dictionary.

W tym przykładzie wydrukowałem frazę o sobie używając wszystkich wartości przechowanych w Dictionary. Całkiem proste, prawda?

Kolejną fajną rzeczą o Dictionary jest to, że możemy użyć wszystkiego, co chcemy jako wartość. W stworzonym przeze mnie Dictionary chcę dodać klucz “wiek” oraz mój prawdziwy wiek w postaci liczby:

dictionary_tk = {
 "name": "Leandro",
 "nickname": "Tk",
 "nationality": "Brazilian",
 "age": 24
}

print("My name is %s" %(dictionary_tk["name"])) # My name is Leandro
print("But you can call me %s" %(dictionary_tk["nickname"])) # But you can call me Tk
print("And by the way I'm %i and %s" %(dictionary_tk["age"], dictionary_tk["nationality"])) # And by the way I'm Brazilian

Tu mamy parę key (wiek) value (24) używając string jako key i liczbę jako value.

Tak jak zrobiliśmy z Lists, nauczmy się jak dodawać elementy do Dictionary. Klucz wskazujący na wartość jest dużą częścią tego, czym jest Dictionary. Sprawdza się to również, gdy mowa o dodawaniu elementów:

dictionary_tk = {
 "name": "Leandro",
 "nickname": "Tk",
 "nationality": "Brazilian"
}

dictionary_tk['age'] = 24

print(dictionary_tk) # {'nationality': 'Brazilian', 'age': 24, 'nickname': 'Tk', 'name': 'Leandro'}

Potrzebujemy jedynie przypisać wartość do klucza Dictionary. Nic skomplikowanego, prawda?

Iteration: Looping Through Data Structures:

Jak nauczyliśmy się w podstawach Pythona, iteracja List jest bardzo prosta. My, developerzy Pythona, powszechnie używamy for looping.

bookshelf = [
 "The Effective Engineer",
 "The 4-hour Workweek",
 "Zero to One",
 "Lean Startup",
 "Hooked"
]

for book in bookshelf:
  print(book)

Dla każdej książki na półce, wywołujemy metodę “print”. Całkiem proste i intuicyjne – taki jest zwyczajnie Python.

Dla hash data structure możemy również użyć for loop, ale zaaplikujemy key:

dictionary = { "some_key": "some_value" }

for key in dictionary:
  print("%s --> %s" %(key, dictionary[key]))
  
# some_key --> some_value

To jest przykład jak można go użyć. Dla każdego key w Dictionary, możemy użyć print dla key oraz przypisanej do niego value.

Kolejny sposób, aby to zrobić to użycie metody iteritems.

dictionary = { "some_key": "some_value" }

for key, value in dictionary.items():
  print("%s --> %s" %(key, value))

# some_key --> some_value

Mimo, iż nazwaliśmy powyższe dwa parametry key i value, nie jest to potrzebne. Możemy nazwać je jak tylko chcemy. Spójrzmy:

dictionary_tk = {
 "name": "Leandro",
 "nickname": "Tk",
 "nationality": "Brazilian",
 "age": 24
}

for attribute, value in dictionary_tk.items():
  print("My %s is %s" %(attribute, value))
  
# My name is Leandro
# My nickname is Tk
# My nationality is Brazilian
# My age is 24

Można zobaczyć, że użyliśmy atrybutów jako parametr dla Dictionary key i działa tak jak powinno. Super!Zacznijmy od początku – czym właściwie jest Python? Jego twórca, Guido van Rossum, definiuje go jako: “zaawansowany język programowania, którego filozofia designu polega na czytelności kodu oraz syntaksie pozwalającym programistom wyrazić dane koncepcje w niewielkiej ilości linijek kodu.”

Klasy i obiekty

Trochę teorii

Obiekty to reprezentacja realnych obiektów, takich jak samochody, psy, lub rowery. Dzielą one dwie główne cechy: dane oraz zachowanie.

Samochody mają dane, jak na przykład liczba kół, drzwi, oraz ilość miejsc siedzących. Wykazują one również zachowanie: mogą przyspieszyć, zatrzymać się, pokazać ile paliwa zostało oraz wiele innych.

W programowaniu object-oriented dane identyfikujemy jako atrybuty, a zachowanie jako metody.

Dane → Atrybuty i Zachowanie → Metody

Klasa natomiast jest planem, według którego obiekty są tworzone. W prawdziwym świecie często istnieje wiele obiektów o takim samym typie, jak na przykład samochody. Wszystkie mają podobną konstrukcję (wszystkie mają silnik, koła, drzwi, itd.), choć mało które są identyczne.

Python Object-Oriented Programming mode: ON

Python, jako język programowania object-oriented, posiada dwie koncepcje: klasę i obiekt.

Klasa jest planem, lub też modelem dla obiektu; pomaga ona zdefiniować atrybuty i zachowania (tak jak mówiliśmy o tym w sekcji poświęconej teorii). Na przykład, klasa pojazdów ma własne atrybuty, które definiują jakie obiekty są pojazdami. Ilość kół, pojemność zbiornika, ilość miejsc siedzących, i maksymalna prędkość to wszystko przykładowe atrybuty pojazdu.

Mając to na uwadze, spójrzmy na syntaks Pythona dla klas:

class Vehicle:
  pass

Klasy definiujemy za pomocą class statement – i tyle. Proste, prawda? Obiekty to elementy klas. Element kreujemy poprzez nazwanie klas.

W tym przykładzie, car jest obiektem klasy Vehicle.

car = Vehicle()
print(car) # <__main__.Vehicle instance at 0x7fb1de6c2638>

Pamiętajmy, że nasza klasa pojazdów ma cztery atrybuty: ilość kół, pojemność zbiornika, ilość miejsc siedzących, i maksymalna prędkość. Wszystkie te atrybuty ustawiliśmy tworząc obiekt pojazd. Definiujemy naszą klasę do otrzymania danych, kiedy zapoczątkuje je:

class Vehicle:
  def __init__(self, number_of_wheels, type_of_tank, seating_capacity, maximum_velocity):
    self.number_of_wheels = number_of_wheels
    self.type_of_tank = type_of_tank
    self.seating_capacity = seating_capacity
    self.maximum_velocity = maximum_velocity

Używamy metody init, nazywaną również metodą constructor, która pozwala nam na zdefiniowanie atrybutów w trakcie kreowania obiektów. Wyobraź sobie, że bardzo podoba nam się Tesla Model S i chcemy stworzyć tego rodzaju obiekt. Ma on cztery koła, działa na energię elektryczną, ma pięć miejsc siedzących, i maksymalną prędkość 250 km/h (155 mph). Stwórzmy zatem taki obiekt:

tesla_model_s = Vehicle(4, 'electric', 5, 250)

Cztery koła + elektryczny “typ zbiornika” + pięć siedzeń + maksymalna prędkość 250 km/h.

Wszystkie atrybuty są już ustawione. Ale jak możemy uzyskać dostęp do ich wartości? Za pomocą metody, znanej także jako zachowanie obiektu. Zastosujmy ją:

class Vehicle:
  def __init__(self, number_of_wheels, type_of_tank, seating_capacity, maximum_velocity):
    self.number_of_wheels = number_of_wheels
    self.type_of_tank = type_of_tank
    self.seating_capacity = seating_capacity
    self.maximum_velocity = maximum_velocity

  def number_of_wheels(self):
    return self.number_of_wheels

  def set_number_of_wheels(self, number):
    self.number_of_wheels = number

Powyżej widzicie implementację dwóch metod: number_of_wheels i set_number_of_wheels. Nazywamy je getter i setter ponieważ temu pierwszemu zostaje przypisana wartość atrybutu, a ten drugi ustanawia nową wartość dla tego atrybutu.

W Pythonie możemy dokonać tego używając @property (decorators), aby zdefiniować getters i setters. Przyjrzyjmy się temu:

class Vehicle:
  def __init__(self, number_of_wheels, type_of_tank, seating_capacity, maximum_velocity):
    self.number_of_wheels = number_of_wheels
    self.type_of_tank = type_of_tank
    self.seating_capacity = seating_capacity
    self.maximum_velocity = maximum_velocity
  
  @property
  def number_of_wheels(self):
    return self.__number_of_wheels
  
  @number_of_wheels.setter
  def number_of_wheels(self, number):
    self.__number_of_wheels = number

Tych metod możemy również użyć jako atrybutów:

tesla_model_s = Vehicle(4, 'electric', 5, 250)
print(tesla_model_s.number_of_wheels) # 4
tesla_model_s.number_of_wheels = 2 # setting number of wheels to 2
print(tesla_model_s.number_of_wheels) # 2

Jest to trochę inne niż metody definiujące. Te metody działają jako atrybuty. Na przykład, kiedy ustawiamy nową liczbę kół, ustawiamy wartość 2 w number_of_wheels. Jest to jeden sposób na napisanie kodu pythonic getter i setter.

Możemy jednak użyć metod do innych rzeczy, jak na przykład metoda “make_noise”. Spójrzmy na to:

class Vehicle:
  def __init__(self, number_of_wheels, type_of_tank, seating_capacity, maximum_velocity):
    self.number_of_wheels = number_of_wheels
    self.type_of_tank = type_of_tank
    self.seating_capacity = seating_capacity
    self.maximum_velocity = maximum_velocity

  def make_noise(self):
    print('VRUUUUUUUM')

Kiedy stosujemy tą metodę, produkuje ona jedynie string “VRRRRUUUUM”.

tesla_model_s = Vehicle(4, 'electric', 5, 250)
tesla_model_s.make_noise() # VRUUUUUUUM

Encapsulation: Hiding Information

Enkapsulacja to mechanizm, który zastrzega bezpośredni dostęp do danych oraz metod obiektów. Jednakże tym samym ułatwia wykonywanie działań na tych danych (metody obiektów).

Cała wewnętrzna reprezentacja obiektu jest ukryta przed… Jedynie obiekt może komunikować się z jego wewnętrznymi danymi.

Jednak najpierw, musimy zrozumieć jak działają public i non-public instance variables i metody.

Public Instance Variables

Dla klasy Pythona możemy zainicjować public instance variables w zakresie metody constructor. Przyjrzyjmy się temu:

W zakresie metody constructor:

class Person:
  def __init__(self, first_name):
    self.first_name = first_name

Tu możemy zaaplikować wartość first_name jako argument do public instance variable.

tk = Person('TK')
print(tk.first_name) # => TK

W zakresie klasy:

class Person:
  first_name = 'TK'

W tym przypadku nie musimy aplikować first_name jako argumentu, a wszystkie obiekty instancji będą miały class attribute.

tk = Person()
print(tk.first_name) # => TK

Nauczyliśmy się właśnie, że możemy użyć public instance variables i class attributes. Kolejną interesującą rzeczą o części public jest to, iż możemy zarządzać wartościami zmiennych. Co mam przez to na myśli? Nasz object jest w stanie zarządzać wartością jego zmiennej: Get i Set wartości zmiennych.

Pamiętając o klasie Person chcemy ustawić kolejną wartość do zmiennej first_name:

tk = Person('TK')
tk.first_name = 'Kaio'
print(tk.first_name) # => Kaio

Jedyne, co musieliśmy zrobić to przestawić wartość (kaio) do first_name instance variable i to doprowadzi do zaktualizowania wartości. Możemy tak zrobić ponieważ jest to public variable.

Non-public Instance Variable

Nie używamy tu takiego pojęcia jak “prywatny”, ponieważ żaden atrybut nie jest tak naprawdę prywatny w Pythonie (bez niepotrzebnego nadmiaru pracy) – PEP8

Tak jak public instance variable, non-public instance variable możemy zdefiniować w zakresie metody constructor lub klasy. Co do różnicy w syntaksie, dla non-public instance variables używaj podkreślnika ( _ ) przed variable name.

“Private instance variables, do których nie można uzyskać dostępu prócz od środka obiektu nie istnieją w Pythonie. Jednakże, istnieje konwencja, którą stosuje większość kodu Python: nazwa poprzedzona podkreślnikiem ( e.g. _spam ) powinna być traktowana jako niepubliczna część API (bez względu na to, czy jest to funkcja, metoda, czy członek danych)” – Python Software Foundation

Tu mamy przykład:

class Person:
  def __init__(self, first_name, email):
    self.first_name = first_name
    self._email = email

Zauważyłeś zmienną email? Tak definiujemy non-public variable:

tk = Person('TK', 'tk@mail.com')
print(tk._email) # tk@mail.com

Możemy uzyskać do tego dostęp i zaktualizować to. Non-public variables są tylko konwencją i powinny być traktowane jako niepubliczna część API. Stosujemy metodę, która pozwala nam działać od środka definicji klasy. Implementujemy dwie metody (email and update_email), aby lepiej to zrozumieć:

class Person:
  def __init__(self, first_name, email):
    self.first_name = first_name
    self._email = email

  def update_email(self, new_email):
    self._email = new_email

  def email(self):
    return self._email

Za pomocą tych metod możemy teraz zaktualizować i uzyskać dostęp do non-public variables. Spójrzmy:

tk = Person('TK', 'tk@mail.com')
print(tk.email()) # => tk@mail.com
# tk._email = 'new_tk@mail.com' -- treat as a non-public part of the class API
print(tk.email()) # => tk@mail.com
tk.update_email('new_tk@mail.com')
print(tk.email()) # => new_tk@mail.com

1. Zainicjowaliśmy nowy obiekt z first_name TK i email tk@mail.com

2. Wydrukowaliśmy ten email poprzez uzyskanie dostępu do non-public variable

3. Próbowaliśmy ustawić nowy email w naszej klasie

4. Musimy traktować non-public variable jako non-public część API

5. Zaktualizowaliśmy non-public variable za pomocą instance method

6. Sukces! Możemy to zaktualizować od środka naszej klasy z metoda pomocniczą (helper method)

Public method

Z public methods możemy również użyć ich spoza naszych klas:

class Person:
  def __init__(self, first_name, age):
    self.first_name = first_name
    self._age = age

  def show_age(self):
    return self._age

Przetestujmy to:

tk = Person('TK', 25)
print(tk.show_age()) # => 25

Super, możemy tego używać bez najmniejszego problemu

Non-public Method

Jednakże z non-public methods nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zaimplementujmy tą samą klasę Person, ale teraz wraz z show_age non-public method używając podkreślnik ( _ ).

class Person:
  def __init__(self, first_name, age):
    self.first_name = first_name
    self._age = age

  def _show_age(self):
    return self._age

A teraz spróbujemy nazwać non-public method naszym obiektem:

tk = Person('TK', 25)
print(tk._show_age()) # => 25

Możemy uzyskać do tego dostęp i zaktualizować to. Non-public methods są tylko konwencją i powinny być traktowane jako niepubliczna część API.

Tutaj mamy przykład jak można to użyć:

class Person:
  def __init__(self, first_name, age):
    self.first_name = first_name
    self._age = age

  def show_age(self):
    return self._get_age()

  def _get_age(self):
    return self._age

tk = Person('TK', 25)
print(tk.show_age()) # => 25

Mamy tu _get_age non-public method oraz show_age public method. show_age może być użyte przez nasz obiekt (spoza naszej klasy), a _get_age może zostać użyty tylko w zakresie definicji klasy (wewnątrz metody show_age). Jednakże powtórzę: jako konwencja.

Encapsulation Summary

Z encapsulation możemy zapewnić, że wewnętrzna reprezentacja obiektu jest ukryta przed światem zewnętrznym.

Inheritance: zachowania i charakterystyka

Niektóre obiekty dzielą pewne rzeczy: ich zachowanie i cechy.

Na przykład, ja odziedziczyłem pewne cechy i zachowanie po moim ojcu. Z cech odziedziczyłem jego oczy i włosy, a z zachowań jego brak cierpliwości i introwersje. W programowaniu zorientowanym wokół obiektu, klasy mogą odziedziczyć wspólne cechy (dane) i zachowania (metody) z innej klasy.

Spójrzmy na kolejny przykład i zastosujmy go w Pythonie.

Wyobraź sobie samochód. Numer kół, pojemność i maksymalna prędkość to wszystko atrybuty tego samochodu. Można powiedzieć, że klasa ElectricCar dziedziczy te same atrybuty, co klasa zwyczajnego Car.

class Car:
  def __init__(self, number_of_wheels, seating_capacity, maximum_velocity):
    self.number_of_wheels = number_of_wheels
    self.seating_capacity = seating_capacity
    self.maximum_velocity = maximum_velocity

Nasza klasa Car:

my_car = Car(4, 5, 250)
print(my_car.number_of_wheels)
print(my_car.seating_capacity)
print(my_car.maximum_velocity)

W Pythonie aplikujemy parent class do child class jako parametr. Klasa ElectricCar może odziedziczyć klasę naszego Car.

class ElectricCar(Car):
  def __init__(self, number_of_wheels, seating_capacity, maximum_velocity):
    Car.__init__(self, number_of_wheels, seating_capacity, maximum_velocity)

To jest tak proste. Nie musimy stosować żadnej innej metody ponieważ ta klasa już ją ma (odziedziczoną po klasie Car). Udowodnijmy to:

my_electric_car = ElectricCar(4, 5, 250)
print(my_electric_car.number_of_wheels) # => 4
print(my_electric_car.seating_capacity) # => 5
print(my_electric_car.maximum_velocity) # => 250

Pięknie.

To wszystko!

Nauczyliśmy się wiele rzeczy o podstawach Pythona:

 • Jak działają zmienne Pythona
 • Jak działa conditional statement Pythona
 • Jak działa looping (while i for) Pythona
 • Jak działa Lista: Collection | Array
 • Dictionary key-value Collection
 • Jak możemy iterować przez data structures
 • Objects i Classes
 • Atrybuty jako dane obiektów
 • Metody jako zachowanie obiektów
 • Używanie Python getters and setters oraz property decorator
 • Enkapsulacja: ukrywanie informacji
 • Dziedziczenie: zachowania i cechy

Jeśli chciałbyś nauczyć się o nim więcej, wypróbuj One Month Python Bootcamp. Natomiast jeśli chciałbyś poczytać trochę więcej o mojej podróży, na której zgłębiałem tajniki programowania, zapraszam do czytania moich publikacji na The Renaissance Developer. Życzę miłej zabawy i uczcie się dalej!

Mój Twitter i Github.


Artykuł został pierwotnie opublikowany na freecodecamp.org, a przetłumaczony przez Zuzę Filipiuk. Zdjęcie główne artykułu pochodzi z unsplash.com.

baner

Wraz z Tomaszem Gańskim jestem współtwórcą justjoin.it - największego job boardu dla polskiej branży IT. Portal daje tym samym największy wybór spośród branżowych stron na polskim rynku. Rozwijamy go organicznie, serdecznie zapraszam tam również i Ciebie :)

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://geek.justjoin.it/python-nie-taki-straszny-zobacz-co-warto-wiedziec-na-poczatku-drogi/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]