PM

Dlaczego warto używać Story Points?

Story Points (SP) usprawniają proces estymowania projektu programistycznego. To metoda wspierająca rozwijanie oprogramowania wykorzystywana głównie przez project/product ...

Send this to a friend