Oleksandr Chmyra

Lead Designer w P2H

Rozpoczął karierę w IT w wieku 27 lat, pracując jako freelancer i zatrudniając się w różnych startupach i firmach, zdobywając doświadczenie i doskonaląc swoje umiejętności. Jego wybitne zarządzanie projektami i praca projektowa w akceleratorze startupów doprowadziły jego zespół do finału spośród 180 konkurentów. Pozwoliło mu to pracować nad projektami w Europie i Ameryce.