Poradnik, Praca w IT

Od kodowania do budowania relacji — rola komunikacji w pracy projektowej

Synergy Codes

Nie raz słyszałam, zazwyczaj w formie żartu, ale czasem też na poważnie: „Nie po to uczyłem się programować, żeby rozmawiać z ludźmi”. W tym artykule chciałabym rozwiać mit osoby zatrudnionej w IT, klikającej samotnie w mroku, rozjaśnionym jedynie blaskiem monitora. I chociaż na ten temat powstało mnóstwo tekstów, obserwując branżę, odnoszę wrażenie, że nadal mamy sporo do nauczenia się w zakresie komunikacji.

Branża IT to niezwykle dynamiczne środowisko. Technologie i trendy zmieniają się nieustannie, ale poza niezbędną do utrzymania się na powierzchni wiedzą na ich temat, kluczowymi czynnikami determinującymi sukces są właściwa organizacja pracy oraz efektywna komunikacja w zespole projektowym. O ile sam proces wytwarzania oprogramowania nie zmienia się, tak wzrastają wymagania dotyczące kompetencji interpersonalnych. 

Podstawy udanej współpracy projektowej 

Udana współpraca projektowa nierozerwalnie związana jest z rozwojem kompetencji miękkich. Dziś zespoły projektowe potrzebują nie tylko solidnej wiedzy technicznej, ale również umiejętności, które pozwalają na budowanie pozytywnych relacji. To dzięki nim możliwe jest pełne zrozumienie potrzeb klientów i użytkowników produktu oraz sprawniejsza koordynacja działań w zespołach.

Być może istnieją organizacje, w których znajdziesz te ciemne zakamarki dla ludzi ograniczających kontakty do minimum. Ale w Synergy Codes, gdzie pracuję, komunikacja stanowi podstawę, umożliwiając klientom i zespołom projektowym efektywną wymianę informacji oraz współpracę. Projektanci, deweloperzy i analitycy mają bezpośredni i często bardzo bliski kontakt z klientami, budują dobre relacje w zespołach i poza nimi, a wszystko to przy ogromnym wsparciu firmy.

Warto pamiętać, że miękkie kompetencje stanowią nie tylko pewny fundament dla jakościowych projektów, ale także otwierają drogę do awansu i fascynujących wyzwań zawodowych. I do Ciebie należy decyzja, czy siedzisz w piwnicy, czy bierzesz udział w tworzeniu czegoś więcej niż dobry kod, czy piękny interfejs.

Potęga umiejętności miękkich

Kompetencje miękkie w obszarze komunikacji to wspaniałe narzędzia do budowania zrozumienia i relacji między członkami zespołu projektowego. Jakie są te komunikacyjne super moce?

Empatia, moim zdaniem królowa soft skills, umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań ludzi. Umiejętność wczucia się w rolę drugiego człowieka pozwala spojrzeć na sytuację/problem z jej perspektywy. To totalnie zmienia optykę. Gdy zespół rozumie kontekst biznesowy klienta i potrzeby użytkownika, łatwiej mu dostosować rozwiązania do ich wymagań. To samo dotyczy współpracy między designem a developmentem. „Try walking in my shoes” powinno być mantrą w środowisku IT (i każdym innym).

Próbując zrozumieć inny punkt widzenia, otwieramy się bardziej. Pomaga nam w tym aktywne słuchanie i gotowość do wymiany poglądów — to one eliminują bariery komunikacyjne i dzięki nim proces projektowy staje się płynny, a efekty są bardziej satysfakcjonujące dla wszystkich.

Pokora to kolejna niezmiernie ważna cecha, nad którą warto pracować. I nie chodzi tutaj o słownikową „uniżoną postawę wobec kogoś”, ale świadomość własnej niedoskonałości i zarządzanie ego. W dziedzinie projektowania cyfrowego, gdzie zmiany i nowe wyzwania są codziennością, pokora jest nieoceniona (kto był w projekcie, gdzie wyjściowe wymagania utrzymały się w niezmienionej formie do końca, niech pierwszy rzuci kamieniem). Pozwala ona członkom zespołów otwarcie przyjmować opinie, krytykę i sugestie od klientów oraz współpracowników. Dzięki temu proces tworzenia produktu staje się bardziej elastyczny i adaptacyjny, co z kolei przyczynia się do osiągnięcia lepszych rezultatów.

Zaufanie: podstawa w budowaniu trwałych relacji

Bez zaufania trudno sobie wyobrazić otwarty dialog, podejmowanie ryzyka i eksperymentowanie czy konstruktywną informację zwrotną. To fundament, na którym opiera się efektywna współpraca z klientem i osiąganie celów projektowych.

Aby budować i podtrzymywać zaufanie, warto postawić na spójną komunikację. Oznacza to regularny dialog, w którym wszyscy członkowie zespołu mają możliwość wyrażania swoich opinii i obaw. Ponadto trzeba dotrzymywać obietnic i działać rzetelnie, co buduje reputację jako niezawodnego partnera. Przykładem takiego podejścia może być projektant/developer, który zawsze dotrzymuje terminów dostarczania pracy i jest gotów służyć pomocą w razie potrzeby.

Budowanie zaufania to proces, który wymaga czasu i wysiłku. Twoja wiedza w danej dziedzinie nie wystarczy, aby ludzie uznali cię za godnego zaufania specjalistę. Natomiast uczciwe i konsekwentne działanie, dotrzymywanie obietnic i zobowiązań, otwarta, oparta o empatię i aktywne słuchanie komunikacja oraz umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przyznawania się do błędów już tak. Pamiętaj, że budowanie zaufania to proces, który rozwija się stopniowo w miarę kontynuowania pozytywnych interakcji.

W relacjach między zespołem a klientem zaufanie to „must have” dobrej współpracy. Umożliwia klientowi otwarte wyrażanie swoich potrzeb, a także większą pewność co do jakości projektu. Przykładowo, klient, który w pełni ufa projektantowi, będzie bardziej skłonny do eksplorowania nowych koncepcji i innowacyjnych rozwiązań.

Na koniec dodam, że budowanie i utrzymywanie zaufania to proces długotrwały, który wymaga stałej troski, podobnie jak pielęgnacja rośliny doniczkowej. Jeśli zapomnisz ją podlać raz, nie spowoduje to większych szkód, ale brak regularnej opieki może prowadzić do jej osłabienia lub nawet śmierci. Podobnie jest z zaufaniem — utracone trudno jest odbudować.

Aktywne słuchanie: cichy bohater rozmów projektowych

Aktywne słuchanie to proces, który obejmuje skupienie uwagi na mówiącym, próby zrozumienia jego punktu widzenia oraz wyrażanie zainteresowania. W kontekście projektów cyfrowych oznacza to, że zamiast tylko słuchać, starasz się naprawdę zrozumieć intencje, potrzeby i cele innych członków zespołu projektowego. To pozwala na podejmowanie lepszych decyzji, ponieważ fundamentem każdego projektu są ludzie i ich perspektywy.

Istnieją konkretne techniki, które możemy wdrożyć, by stać się aktywnymi słuchaczami. Jedną z nich jest parafrazowanie, czyli powtarzanie we własnych słowach tego, co usłyszeliśmy. To pozwala nam upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy drugą osobę. Z moich obserwacji wynika też, że czasem efekty parafrazowania mogą być naprawdę zaskakujące. Zdarza się, że nasz rozmówca, słysząc z naszych ust swoją wypowiedź, dostrzega w niej luki, dzięki czemu udaje się wypracować lepsze rozwiązanie. 

Inną skuteczną praktyką jest zadawanie pytań pogłębiających. Nie tylko prowadzą one do głębszego zrozumienia, ale także pomagają rozwijać dany temat, wydobywając z rozmówcy szczegółowe informacje. To jak wchodzenie na inny poziom dyskusji, w którym można odkryć istotne detale, które inaczej byłyby niewidoczne.

W dyskusjach projektowych pytania pogłębiające to codzienność. Product Designer pyta nieustannie „Dlaczego?”, „Mógłbyś opowiedzieć o tym bardziej szczegółowo?”. Dzięki temu rozumie motywacje, cele, logikę.

Zarządzanie ego: przywiązanie do decyzji projektowych 

W codziennej pracy nad projektem wkładamy wiele wysiłku i czasu w opracowanie strategii, planów działania oraz rozwiązań. To zaangażowanie często staje się naszą siłą napędową, ale może także stanowić wyzwanie, jeśli nie jesteśmy otwarci na przyjęcie opinii od innych członków zespołu. Odrobina pokory nikogo nie zabiła, a uwierzcie, że w zespole, w którym jest kilka silnych osobowości, potrafi działać jak balsam leczniczy.

Jak rozumiem pokorę w pracy projektowej? Oznacza ona gotowość do zaakceptowania faktu, że moje pomysły nie zawsze muszą być doskonałe, a proponowane rozwiązania mogą wymagać ulepszenia. Zdolność do odrzucenia własnych koncepcji na rzecz tych, które są bardziej efektywne i trafne, jest oznaką naszej profesjonalności i dojrzałości. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której lider projektu upiera się przy swoim planie działania, mimo że inni członkowie zespołu zgłaszają uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku brak pokory może negatywnie wpłynąć na efektywność projektu oraz zaszkodzić relacjom w zespole. Dlatego tak ważne jest, abyśmy umieli znaleźć równowagę między naszym zaangażowaniem a gotowością do nauki i doskonalenia się.

Aby skutecznie zarządzać ego, warto zastosować kilka strategii:

  • Aktywnie słuchaj opinii innych i próbuj zrozumieć ich punkt widzenia.
  • Angażuj innych członków zespołu w proces podejmowania decyzji. 
  • Pracuj nad elastycznością i gotowością do eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami, nie trzymaj się kurczowo pierwotnego planu.  
  • Wybieraj pracodawcę, którego kultura organizacyjna promuje naukę i doskonalenie, albo sam twórz takie środowisko.

W branży IT mamy to szczęście, że otaczają nas mądrzy ludzie, pełni pasji do tego, co robią. By czerpać z tego garściami, wystarczy zrobić w sobie trochę miejsca dla nich, rozwinąć pokorę, elastyczność i umiejętność przyjmowania krytyki oraz opinii od innych. Tworzenie środowiska, w którym ludzie mają przestrzeń na rozwój, ma ogromne znaczenie dla wyników projektu. W Synergy Codes priorytetem jest zachęcanie do otwartej wymiany informacji zwrotnych. Dzielimy się swoimi doświadczeniami i błędami, wierząc, że to pozwoli uniknąć tych samych pomyłek w przyszłości. Jesteśmy dumni z efektów tego podejścia.

Obróć konflikt w korzyść: przepis na sukces

Trudno sobie wyobrazić projekt, który nie napotyka po drodze na żadne trudności czy różnice zdań. Umiejętność efektywnego zarządzania trudnymi sytuacjami jest bardzo ważna. Dlaczego? Ponieważ to właśnie konflikty mogą prowadzić do lepszych decyzji. Każdy członek zespołu wnosi do projektu własne doświadczenia, punkt widzenia i pomysły. Te różnice mogą prowadzić do sporów, ale także do kreatywnych rozwiązań i ulepszeń. 

Aby pielęgnować zdrową atmosferę pracy, warto rozwiązywać konflikty, korzystając z miękkich kompetencji i odrobiny dyplomacji. Jak to zrobić? Kluczowym krokiem jest aktywne słuchanie drugiej strony i próba zrozumienia jej punktu widzenia (pisałam o tym wcześniej) oraz dążenie do wypracowania wspólnego rozwiązania. 

Konflikty potrafią podgrzewać emocje, ale zachowanie spokoju i profesjonalizmu to podstawa. Podobnie jak panowanie nad swoim ciałem: czasem wyraz twarzy mówi więcej niż słowa. Warto rozwijać w sobie umiejętności i stosować techniki, które pomagają utrzymać stan błogosławionej równowagi. Ja często artykułuję emocje do wewnątrz — taki monolog pomaga mi nazwać rzeczy i rozładować napięcie, wtedy łatwiej zapanować nad słowami. A brew, jeśli muszę, unoszę tylko w mojej głowie, polecam spróbować.

Otwórz się: jak sposób myślenia wpływa na komunikację

Komunikacja to element naszego codziennego życia. W pracy, w relacjach międzyludzkich, w rozwiązywaniu problemów — wszędzie jesteśmy uzależnieni od umiejętności komunikowania się. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak sposób myślenia wpływa na naszą komunikację? Dlaczego otwarty umysł jest tak ważny i jak może pomóc nam być bardziej kreatywnymi, efektywnie rozwiązywać problemy i zachęcać innych do rozważenia alternatywnych perspektyw? 

Aby tworzyć nowe pomysły, musimy być otwarci na nieznane: na nowe myśli i perspektywy. Otwarte myślenie oznacza, że jesteśmy gotowi rozważać różne możliwości, nawet jeśli wydają się one dziwaczne lub odległe. Jest to umiejętność wyjścia poza utarte schematy i myślenie poza konwencjonalnymi granicami. Zamiast natychmiastowo odrzucać czyjeś pomysły lub sugestie, chcemy ich wysłuchać i zastanowić się nad nimi. To z kolei może prowadzić do rozwiązań, które wcześniej nie przyszłyby nam do głowy.

Otwarta głowa pomaga również w kontekście rozwiązywania problemów, które, jak wiemy, rzadko kiedy mają jedno oczywiste rozwiązanie. Gdy pozwolimy sobie spojrzeć na problem z różnych stron, lepiej zrozumiemy, z czym się borykamy i dzięki temu mamy szansę odkryć aspekty, na które nie zwróciliśmy wcześniej uwagi. To może prowadzić do bardziej trafnych rozwiązań.

Otwarte nastawienie jest cudownie zaraźliwe. Kiedy jesteśmy otwarci na pomysły innych, zachęcamy ich do udziału w procesie komunikacji i rozwiązywania problemów na naszych zasadach. To tworzy atmosferę, w której każdy czuje się zrozumiany i doceniany, a ona z kolei zwiększa zaangażowanie i kreatywność zespołu. 

W Synergy Codes zachęcamy wszystkich do praktykowania otwartego myślenia, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Dzięki temu możemy razem tworzyć lepsze rozwiązania i budować lepsze relacje.

Decyzje projektowe: komunikacja, klarowność, kontekst

W świecie IT niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem od strony technicznej, czy wizualnej, komunikowanie decyzji projektowych jest absolutnie kluczowe. To, jak przekazujemy swoje wybory i decyzje, ma ogromne znaczenie zarówno dla naszych klientów, jak i dla zespołów projektowych. Warto zrozumieć, że komunikowanie nie polega tylko na przekazaniu informacji — to sztuka budowania zrozumienia i zaufania.

Klienci są sercem każdego projektu. Kiedy komunikujemy się z nimi, ważne jest, aby nasze przekazy były klarowne, w języku, który jest dla nich zrozumiały. Równie istotne jest dostarczanie kontekstu decyzji, aby mogli zrozumieć, dlaczego wybraliśmy daną ścieżkę. Uzasadnienie decyzji projektowych opartych na argumentach i analizach buduje zaufanie i otwiera dialog.

W zespołach projektowych jasność w komunikacji pomaga uniknąć konfliktów. Dlatego ważne jest, aby każdy członek zespołu znał cele projektu i oczekiwania. Podobnie jak w relacjach z klientami, dostarczanie kontekstu i uzasadnienia decyzji projektowych to podstawa, która zwiększa akceptację dla tych decyzji.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że przekonałam Was, że w branży IT skuteczna komunikacja rozkwita dzięki umiejętnościom miękkim, takim jak empatia, pokora i otwarte myślenie. Inwestując w te kompetencje i budując relacje oparte na zaufaniu, otwieramy drzwi do lepszych projektów, inspirujących wyzwań i dobrych relacji w zespole i z klientami. Kompetencje miękkie są równie istotne jak wiedza techniczna, a ich rozwijanie przynosi korzyści zarówno indywidualnie, jak i w kontekście projektów, zespołów i całych organizacji. Życzę Wam wartościowych rozmów!

Product Designer w Synergy Codes

Przygodę z projektowaniem rozpoczęła jako Graphic Designer. Od ponad 4 lat tworzy produkty cyfrowe w zespołach interdyscyplinarnych. Fascynuje ją proces badawczy, zbieranie i analiza informacji, które prowadzą do rozwiązywania problemów. Zawsze gotowa do eksploracji nowych obszarów i zadawania pytań. Cieszy się poznawaniem nowych branż i ludzi. Wierzy, że skuteczna komunikacja i zgrany zespół to podstawa udanej pracy projektowej.

Podobne artykuły