Mikołaj Król

CEO w Sylius

Od kilkunastu lat działa w branży e-commerce. Jest seryjnym przedsiębiorcą, stworzył m.in. OpenMarketplace, BitBag oraz Syliusa. Sylius to platforma eCommerce o otwartym kodzie źródłowym, która może zostać wykorzystana do zbudowania dowolnego doświadczenia związanego z zakupami online.