Michał Paszta

Embedded Competence Centre Manager w Mobica.

W Mobica od 2013 roku. Przeszedł całą ścieżkę kariery od Juniora do Principal Engineera, zawsze pracując w obszarach Embedded i Middleware, głównie w językach C i C++. Brał udział w 8 projektach dla 6 różnych klientów w różnorodnych technologiach i branżach: od niskopoziomowego programowania mikrokontrolerów do debuggowania usterek systemowych w TV i set-top-boxach; od nowoczesnych standardów języka C++ po utrzymanie kompilatora języka Fortran. Od 2021 pełni rolę Embedded Competence Centre Managera w Mobica.