Joined1 February 2022
Articles1
Story Points (SP) usprawniają proces estymowania projektu programistycznego. To metoda wspierająca rozwijanie oprogramowania wykorzystywana głównie przez project/product managerów. Story Points...

Patronujemy