Maciej Beimcik

Power user od zawsze, jako dziecko klikał po kolei wszystkie komendy w menu edytora tekstu. Pracował przy tworzeniu takich aplikacji jak SuperMemo, xarvio Scouting i My5. Jego zainteresowania to szeroko pojęta produktywność i użyteczność.