Ali Akhmetbek

Cloud data engineer i Python developer w firmie Provectus. Mentor podczas Data Engineering Internship i innych wydarzeń na wewnętrznej uczelni Provectus.