Python drugim najpopularniejszym językiem

Guido van Rossum, twórca Pythona

Patronujemy