Validation Field – jjit

wprowadzenie produktu na rynek krok 2 - Analizuj pomysły (Faza Discovery)

Redaktor naczelny

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.