Gherkin & User Story – jjit

wprowadzenie produktu na rynek krok 3 - Pokaż to światu! (Product Backlog, Development)

Redaktor naczelny

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.