Z amerykańskiej platformy parkingowej skradziono dane 21 milionów użytkowników

ParkMobile dane

Patronujemy