javascript-devdebata

Powinniśmy przestać używać JavaScriptu? Devdebata - zalety i wady JavaScriptu

Redaktor naczelny

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.