Backend, Mobile

Jak za pomocą OpenCV przetwarzać grafiki w React Native

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się czy i jak można przetwarzać obrazy za pomocą OpenCV w React Native, trafiłeś we właściwe miejsce. To prawda, procesowanie obrazów na urządzeniach mobilnych (najczęściej zdjęć zrobionych telefonem) za pomocą OpenCV w React Native, jest możliwe. Mało tego, ma nawet wiele zalet.


Piotr (Meph1k) Suwała. Programista w Brainhub, specjalizujący się w aplikacjach React i React Native. Pasjonat JavaScripta, uczenia maszynowego, lingwistyki. W wolnym czasie lubi się zajmować niestandardowymi problemami programistycznymi.


 

Do niewątpliwych plusów tego rozwiązania można zaliczyć:

  • Łatwość implementacji
  • Łatwość użycia
  • Dostęp do dobrej jakości dokumentacji i tutoriali dotyczących korzystania z OpenCV
  • Mały rozmiar aplikacji mobilnej – nie większy niż kilkanaście gigabajtów

W tym tutorialu pokażę Ci jak za pomocą OpenCV i React Native możesz łatwo stworzyć aplikację do przetwarzania obrazów na swoim telefonie. Ale najpierw kilka słów wprowadzenia.

Czym jest OpenCV?

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) to open-source’owa biblioteka używana w uczeniu maszynowym i computer vision. OpenCV zostało stworzone, aby zapewnić wspólną infrastrukturę dla aplikacji korzystających z wizji komputerowej oraz przyspieszyć użycie percepcji maszynowej w produktach komercyjnych.

Biblioteka składa się z ponad 2500 zoptymalizowanych algorytmów, w tym rozbudowanego zestawu narzędzi zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych, używanych w tak młodych dziedzinach, jak wizja komputerowa czy uczenie maszynowe.

Wspomniane algorytmy mogą być używane do detekcji i rozpoznawania twarzy, identyfikowania obiektów, klasyfikowania zachowań ludzkich w plikach wideo, śledzenia ruchu kamery, ruchu obiektów, tworzenia modeli 3d obiektów, tworzenia trójwymiarowych grup punktów za pomocą kamer stereo, znajdowania podobnych obrazów w bazie, rozpoznawania scenerii i przypisywania markerów rozszerzonej rzeczywistości, i tak dalej.

OpenCV jest wspierane przez społeczność liczącą ponad 47 tys. członków, a liczba jej pobrań w momencie pisania tego artykułu przekroczyła 14 milionów.

OpenCV zostało napisane w C++.

W 2010 roku zostało przeniesione do środowiska Android, które pozwala na użycie pełni jego możliwości w tworzeniu aplikacji mobilnych.

W 2012 roku zespół tworzący OpenCV rozpoczął prace nad rozszerzeniem wsparcia biblioteki do systemu iOS. Pełna integracja możliwa jest od wersji 2.4.2 (2012).

React Native natomiast, został wydany w 2015 roku przez zespół programistów Facebooka. Biblioteka ta umożliwia budowę aplikacji mobilnych za pomocą samego języka JavaScript. Ponieważ korzysta z tego samego designu co klasyczny React, tworzenie bogatych interfejsów mobilnych odbywa się z pomocą komponentów deklaratywnych.

React Native i OpenCV są dobrymi przyjaciółmi!

Wyszukując w google frazę “react native opencv” możemy natknąć się na takie linki jak:

Czego dotyczy ten tutorial?

W tym tutorialu pokażę Ci jak stworzyć aplikację mobilną, która do zrobienia zdjęć używa aparatu urządzenia a następnie, za pomocą natywnego kodu, przetwarza uzyskany obraz i zwraca informację czy wykonane zdjęcie wyszło ostre czy zamazane.

Napisanie takiej aplikacji w czystym JavaScripcie byłoby wysoce nieefektywne. JavaScript nie sprawdza się przy tak ciężkich obliczeniach.

Zanim przejdziemy do meritum, nadmienię jeszcze, że w żadnym wypadku nie jestem specjalistą Java ani Objective-C, stąd jakość kodu, który napisałem w tych technologiach może pozostawiać wiele do życzenia.

OpenCV podstawowe przygotowania

1. react-native init reactNativeOpenCvTutorial

2. W katalogu swojego projektu (możesz go znaleźć tutaj) uruchom skrypt “downloadAndInsertOpenCV.sh”, który pobiera i rozmieszcza pliki OpenCV zarówno dla Androida, jak i iOS. Ścieżki w pliku mogą nie odpowiadać Twoim preferencjom dlatego możesz musieć je zmodyfikować.

Tutorial dla Androida

1. Otwórz swój projekt w Android Studio.

2. Żeby zsynchronizować swój projekt kieruj się wskazówkami Android Studio.

3. Pobierz najnowszą wersję OpenCV dla Androida. W moim przypadku jest to 3.4.1.

4. Zaimportuj OpenCV do Android Studio

Otwórz File -> New -> Import Module, wybierz folder sdk/java w nierozapakowanym archiwum OpenCV.

5. Zaktualizuj build.gradle znajdujący się w zaimportowanym module OpenCV, tak aby 4 poniższe pola odpowiadały build.gradle twojego projektu:

  • compileSdkVersion
  • buildToolsVersion
  • minSdkVersion
  • targetSdkVersion

6. Dodaj moduł dependency:

Otwórz Application -> Module Settings, wybierz zakładkę Dependencies. Naciśnij “+” widoczny na dole ekranu, wybierz Module Dependency i wybierz zaimportowany moduł OpenCV.

W przypadku Android Studio v1.2.2, żeby uzyskać dostęp do Module Settings w widoku projektu, użyj prawego przycisku myszy i otwórz dependent module -> Open Module Settings.

Otwórz Module Settings.

Naciśnij “+”, wybierz “Module dependency” i wybierz z listy bibliotekę OpenCV.

7. W android/app/src/java stwórz paczkę o przykładowej nazwie “com.reactlibrary”.

8. Zaktualizuj odpowiednie uprawnienia w swoim Manifest.

<uses-permission android_name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android_name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android_name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Zobacz pełną wersję pliku.

9. Stwórz plik RNOpenCvLibraryModule.java wewnątrz swojej świeżo stworzonej paczki i wypełnij go według tego wzoru.

10. Stwórz plik RNOpenCvLibraryPackage.java wewnątrz swojej świeżo stworzonej paczki i wypełnij go według tego wzoru.

11. Dodaj odpowiednie importy do swojego pliku MainApplication.java, dodaj paczkę OpenCV do listy oraz odpowiedni kod do klasy MainApplication, jak pokazano poniżej:

Imports:

import com.reactlibrary.RNOpenCvLibraryPackage;
import org.opencv.android.BaseLoaderCallback;
import org.opencv.android.LoaderCallbackInterface;
import org.opencv.android.OpenCVLoader;
import android.util.Log;

Dodaj “new RNOpenCvLibraryPackage()” do swojej listy paczek.

Dodaj BaseLoaderCallback do swojej klasy MainApplication:

Oraz, dodaj poniższe callbacki do swojej klasy MainApplication:

Zobacz pełną wersję pliku.

Tutorial dla iOS

1. Otwórz projekt iOS w XCode.

2. Dodaj opencv2.framework do Linked Frameworks and Libraries.

3. Stwórz nową grupę w katalogu iOS. Ja nazwałem swoją “OpenCV”.

4. Dodaj plik .pch i umieść go w katalogu OpenCV.

5. Do swojego pliku .pch dodaj zawartość zgodną z wzorem zaprezentowanym tutaj.

6. Stwórz plik o nazwie RNOpenCvLibrary.h i wypełnij go jak wskazano tutaj.

7. Stwórz plik o nazwie RNOpenCvLibrary.mm i wypełnij go jak pokazano tutaj.

8. Ustaw Precompile Prefix Header na Yes, a ścieżkę Prefix Header jak pokazano poniżej.

9. Do swojego pliku Info.plist dodaj następującą treść:

<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>Your message to user when the camera is accessed for the first time</string>
<key>NSPhotoLibraryAddUsageDescription</key>
<string>Your message to user when the photo library is accessed for the first time</string>

Zobacz pełną wersję pliku.

Część końcowa – JavaScript

1. Wewnątrz swojego folderu src stwórz folder o nazwie “NativeModules” oraz plik nazwany OpenCV.js i wypełnij go następująco:

import { NativeModules } from 'react-native';

export default NativeModules.RNOpenCvLibrary;

Zobacz pełną wersję pliku.

2. Dla przyspieszenia konfiguracji używam biblioteki od zewnętrznych dostawców. Otwórz terminal i wpisz:

$ npm i –save react-native-svg
$ npm i –save react-native-camera
$ npm i –save react-native-easy-toast

3. Nie zapomnij połączyć swoich bibliotek: react-native link.

Jako odniesienia będziemy używaćtego pliku.

W linii 126 skonfiguruj swój aparat a w linii 135 stwórz element dotykowy, który posłuży do robienia zdjęć. Robienie zdjęć odbywać się będzie dzięki metody takePicture. W momencie gdy zdjęcie zostanie zrobione zostanie ono zapisane w lokalnym stanie i przetworzone w celu sprawdzenia czy jest ostre.

4. Uwaga: Jeśli napotkasz trudności z połączeniem się z aparatem w przypadku aplikacji na Androida, porównaj swój plik z moim build.gradle, zwłaszcza z linią “maven { url “https://jitpack.io” }” i zresynchronizuj swój projekt w Android Studio.

Jeśli pojawią się błędy związane z usługami Google Play, zapoznaj się z tym wątkiem na GitHubie.

Jeśli natomiast będziesz miał problemy związane z react-native-camera, zmień wersję paczki na “master” przez zmianę wersji w package.json jak pokazano poniżej:

"react-native-camera": "git+https://git@github.com/react-native-community/react-native-camera"

Przykładowy rezultat

Jeśli aplikacja uzna zrobione przez nas zdjęcie za ostre wyświetli nam jego podgląd, a wraz z nim przyciski, za pomocą których będziemy mogli je zatwierdzić lub powtórzyć.

Jeśli natomiast zdjęcie okaże się rozmazane, otrzymamy powiadomienie informujące nas o tym i będziemy zmuszeni je powtórzyć.

Zobacz ostateczny produkt otrzymany po ukończeniu tego tutorialu na moim GitHubie.

Linki:


Artykuł jest tłumaczeniem posta “How to Use OpenCV in React Native for Image Processing” opublikowanego na blogu Brainhub.eu.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://geek.justjoin.it/pomoca-opencv-przetwarzac-grafiki-react-native/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]