…-niektóre-wymagania-niezbędne-do-zbudowania-odpornego-na-blędy-systemu-rozwiązuje-się-samym-językiem-inne-standardowymi-bibliotekami.-Razem-tworzą-one-podstawę-takich-systemów…