event storming karteczki

Modelowanie procesów z wykorzystaniem elementów Event Stormingu w wersji zdalnej

W ramach pracy nad projektem wykorzystaliśmy elementy Event Stormingu dla celów Modelowania Procesu przebudowy elementów systemu informatycznego. O nich chciałbym na przykładzie opowiedzieć w poniższym artykule.

Mateusz Niezgoda

Wstęp do Event Stormingu(ES)

Event Storming został stworzony w 2012 roku przez Alberto Brandoliniego, który jest również autorem książki Introducing Event Storming.

Celem Event Stormingu jest poznanie skomplikowanych domen biznesowych w sposób, który jest szybki, angażujący oraz jest efektywny. Jest on alternatywą dla bardziej dogłębnych podejść takich jak UML.

Event Storming angażuje osoby z wielu różnych środowisk: inżynierów oprogramowania, product ownerów oraz ekspertów domenowych i pozwala im pracować wspólnie w jednym pomieszczeniu. Do tego celu jest wykorzystywana przestronna ściana na której można pisać – lub jej odpowiednik – taka, która nie ogranicza umieszczania na niej idei. Oprócz ściany potrzebować będziemy karteczki samoprzylepne w kilku kolorach oraz markery. Dzięki temu uczestnicy warsztatu będą mogli bez ograniczeń eksplorować domenę biznesową co pozwoli na zdefiniowanie sposobu działania systemu(lub jego części).

Efekty warsztatu

W teorii powinno to pozwolić na głębsze zrozumienie systemu, łatwiejsze dzielenie się wiedzą między uczestnikami oraz jej(wiedzy) zrównanie w zespole uczestniczącym w warsztacie. Oprócz tego Event Storming pozwala na znalezienie hot-spotów, czyli miejsc, które mogą stanowić problem w przyszłości lub być tak zwanym wąskim gardłem systemu. Warsztat może pozwolić na znalezienie nowych rozwiązań oraz (w ogóle) lepsze dopasowanie oprogramowania z odpowiedniejszą architekturą dla problemu, który chcemy rozwiązać.

Wymagania odnośnie uczestników w ES

Wymaganymi uczestnikami w warsztatach są:

  • Eksperci techniczni: inżynierowie oprogramowania, architekci, analitycy.
  • Eksperci domenowi: product ownerzy, zespoły wsparcia produktu – osoby, które pracują z naszym systemem na co dzień.
  • Facylitator: osoba(lub osoby), która znają zasady Event Stormingu – będzie ona odpowiedzialna za formę oraz prawidłowy przebieg warsztatu.

Etapy warsztatów Event Stormigowych

1. Chaotyczna eksploracja domeny biznesowej

W tym etapie staramy się znaleźć wydarzenia, które występują w naszej domenie. Wydarzenia(zapisywane w czasie przeszłym – na przykład: bilet został zarezerwowany) zostają umieszczone przez uczestników na ścianie. To bardzo ważny element warsztatów ponieważ pozwala na znalezienie zdarzeń, które są często(przez przypadek) pomijane przy projektowaniu systemu czy tworzeniu User Stories. Umieść sam jeden lub kilka wydarzeń na tablicy, aby umożliwić uczestnikom łatwiejszą eksplorację systemu.

event storming

Pierwszy etap warsztatów Modelowania Procesu w Event Stormingu

2. Znajdź Hot-Spoty

Zaznacz obszary na których zachodzą największe zmiany i które powodują duże zainteresowanie oraz dyskusję – lub konflikty. Spróbuj wraz z uczestnikami rozwiązać je.

event storming tablica

Hot-Spoty – czyli miejsca, które wzbudzają największe zainteresowanie i emocje

3. Uszereguj wydarzenia na osi czasu

Przeorganizuj wydarzenia w taki sposób, aby tworzyły oś czasu – po lewej stronie umieść te, które występują najwcześniej a po prawej, te które najpóźniej. Podczas tego etapu zgrupuj zduplikowane wydarzenia.

Ta faza również może obudzić emocje wśród uczestników – dla niektórych to co jest duplikatem może okazać się niezależną funkcjonalnością. Przedyskutujcie to wspólnie.

schemat event storming

Wydarzenia umieszczone na poprawnej linii czasu

4. Prześledź wydarzenia zgodnie z linią czasu

Znajdź rozgałęzienia i nowe, inne możliwości. Zauważ, że „happy-path” to tylko jedna z możliwości. Na przykład: płatność może zakończyć się poprawnie – istnieje również szansa, że nie powiedzie się. Odpowiedz z zespołem na pytania typu: co stanie się, gdy klient nie zapłaci za rezerwację – lub co w wypadku, gdy opłaci ją, ale za dwa tygodnie lub po wydarzeniu.

czas event storming

5. Przeczytaj wydarzenia od ostatniego do pierwszego

Ludzki mózg ma dużą trudność, aby kłamać, gdy musi opowiedzieć jakąś historię od końca do początku. To technika, która jest wykorzystywana przez śledczych podczas przesłuchań. Pozwala na znalezienie nieścisłości w wersji wydarzeń oskarżonego. Nam pozwoli na znalezienie słabych punktów w procesie, który zdefiniowaliśmy na ścianie. Dzięki temu krokowi możemy znaleźć obszary, które wymagają wyjaśnienia lub dalszych prac nad dokładniejszym zdefiniowaniem.

rozkład event storming

6. Wprowadź wszystkie typy karteczek

plan event storming

Wykorzystaj wszystkie – lub wybrane – typy karteczek samoprzylepnych

event storming moje podejście

Wprowadź wszystkie – lub wybrane – typy karteczek samoprzylepnych Zastosowanie różnych typów karteczek do zarysu architektury

Alberto Brandolini wprowadza kilka typów karteczek, które różnią się kolorem oraz kształtem. Pozwala to na tworzenie zarysu architektury z podziałem na komendy oraz zapytania(Command Query Responsibility Segregation – CQRS).

Razem z uczestnikami można zadać sobie pytanie – przecież wprowadzenie nowych typów karteczek może zaburzyć linię czasu. Natomiast „odpowiedzialność jest lepszym wyznacznikiem dla solidnej architektury systemu” wg Brandoliniego.

Zapraszamy do dyskusji

Patronujemy

 
 
More Stories
Od Juniora do Seniora: Odpowiedzi na pytania społeczności #6