Migracja systemów informatycznych. O biznesie i technologii

Jakiś czas temu na łamach Just Geek IT opisałem migracje systemów informatycznych opartych o .NET z czysto technicznego punktu widzenia. Dzisiaj opiszę ten sam proces z punktu widzenia biznesu oraz technologii. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe!

Piotr Czech. Konsultant w firmie VLOG, gdzie wspiera rozwój oprogramowania u klientów. Budował systemy oparte o RODO oraz mobilne systemy telemetryczne zbierające i przetwarzający dane o kierowcach w celu obniżenia ubezpieczeń, między zadaniami na poprawianie bugów. Entuzjasta podejść architektonicznych w systemach oraz budowania wydajnych rozwiązań opartych o platformę .NET poprzez eksplorację nowych technik oraz uczenie innych… i gonienie ich, jeśli nie przykładają się do kodu.


Cel migracji

Celem całej migracji było podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, które przetwarza klient. Jednym z aspektów było podniesienie wersji usług, z których on korzysta, od baz danych aż po rozwiązania wykorzystywane po stronie interfejsu użytkownika. Trzeba było zapewnić ciągłość wsparcia produktów, z których korzysta oraz zweryfikować systemy pod kątem bezpieczeństwa, aby mysz się nie prześlizgnęła. 

Sama migracja spowodowała, że cała praca wytwórcza musiała zostać wstrzymana na 6 tygodni. Patrząc przez pryzmat całego działu IT, koszty takiego przedsięwzięcia są ogromne, zatem trzeba było mieć powód, aby to zrobić.

W związku z obowiązującym RODO i faktem, że należymy do grupy, w której znajduje się instytucja finansowa bezwzględnie trzeba było zapewnić bezpieczeństwo systemów.

Wyzwania technologiczne

Wyzwaniem była integracja systemów między sobą, gdyż zmiana jednego systemu wpływała na systemy, które z niego korzystały. Przy okazji nastąpiła eliminacja rozwiązań nie wspieranych przez klienta, przepisanie konfiguracji oraz części w systemach, które odpowiadają za logowanie zdarzeń czy inicjalizacji samego w sobie systemu.

Innym aspektem migracji było ulepszenie automatyzacji procesów dostarczania rozwiązań, sprawdzania ich pod kątem bezpieczeństwa, wydajności oraz standardów tworzenia obowiązujących w firmie.

Dzięki temu powstał system, który:

  • automatycznie dostarcza paczki NuGet’owe do lokalnych i firmowych repozytoriów razem ze wsparciem wszelkiego rodzaju serwerów NuGet’owych.
  • automatycznie tworzy i wdraża usługi Windows’owe, ponieważ na obecną chwilę nie istnieje taka możliwość od strony rozwiązań opartych o silnik .NET Core.
  • podczas ciągłej integracji (ang. continuous integration) sprawdza kod pod kątem luk bezpieczeństwa, standardów tworzenia kodu oraz wydajności za pomocą analizatorów.
  • upraszcza zarządzanie solucjami, ponieważ został przygotowany panel sterowania w którym zdefiniowane są wersje paczek, flagi do sterowania procesami oraz ustawienia stricte przygotowane pod dynamiczne zarządzanie solucjami bez potrzeby uruchamiania Visual Studio, tak aby na maszynie na której znajduje się silnik .NET Core można było wykonać potrzebne zmiany.
  • wykorzystuje format tworzenia współdzielonych bibliotek w oparciu o standard architektury .NET Core SDK, dzięki czemu integracja z projektami, które tworzymy w firmie jest szybka i bezbolesna, tak samo jak aktualizacja zależności w wielu projektach.

W firmie działają na nim 23 systemy (20 należących do mojego zespołu) z ponad 50. Szkielet takiego systemu opisałem w artykule Migracja projektów .NET w praktyce.

Moje subiektywne spostrzeżenia związane z procesem migracji:

1. Częsta komunikacja i uderzanie do źródła problemu

Chcesz wysłać email, a adresat siedzi 50 metrów od Ciebie? Podejdź i zagadaj. Nieważne, że należy do innego zespołu. Dzięki temu usuwamy bariery i nie dochodzi do pyskówek czy przerzucania winy na drugą stronę barykady. Ewentualnie można zastosować wojskową zasadę pisania maili znaną pod skrótem BLUF (ang. Bottom Line Up Front).

2. Używasz Scrum’a? Rozszerz Daily Scrum o międzyzespołowe Daily Scrum

Poza zwykłymi DS’ami mamy wyjątkowo DS’y między zespołowe, które wyglądają tak samo jak te zespołowe, jednak ich celem jest wymiana wiedzy, problemów i dalszej ścieżki działania, dzięki czemu jako departament wiemy gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.

3. Wykonaj minimum pracy, ale za to zrób to jak najlepiej

Migrujesz projekt? Dobrze. Pamiętaj jednak, aby nie wykonywać refaktoringu kodu jeśli nie ma takiej potrzeby, bo stracisz czas. Jest jednak jedna rzecz – posprzątaj okolice jak zmieniasz daną część systemu. Oznacza to tyle, że jak zmieniasz konfiguracje to sprawdź czy przypadkiem nie ma w kapitule zdefiniowanych aktualnych wzorców postępowania. Dzięki temu nie będziesz musiał wracać do tego projektu. Sprzątanie po kimś jest nadwyraz… denerwujące.

4. Między zespołami można mieć różne zdania, ale jako zespół zawsze jedno

ZOBACZ TEŻ:  Zasady czystego kodu C# w pigułce

Jako zespół podjęliśmy decyzję, że idziemy ścieżką, którą stworzyłem, czyli wprowadzimy nowy system zarządzania projektami. Zespół zaufał mi, inne nie. Dzięki takiej decyzji zmigrowaliśmy wszystkie systemy podległe pod nas (nawet te, których nie musieliśmy) do aktualnych standardów w firmie. Profit? Szkielet systemów wszędzie jest taki sam, więc jako zespół możemy wykonywać masowe aktualizacje naszych projektów bez obawy, że coś pójdzie nie tak. Dzięki temu mamy przewidywalne zachowanie każdej usługi (teoria sterowania).

5. Problem w zespole zawsze jest ważniejszy niż ten między zespołowy

Każdy zespół ma swoje zadania do wykonania, więc jeśli któryś członek zespołu ma problem to najpierw mu pomagamy. Nieważne, że inni proszą o Twój czas. Pomagasz innym jak swoją i zespołową pracę masz skończoną.

6. Nie obrażaj się

Były dni, gdy dostawałem informacje o tym, jak bardzo komuś się nie podoba decyzja, którą podjąłem. Nie oceniam czy słusznie, czy nie – ważne, aby się nie zrażać. Ilość możliwych ścieżek, gdzie coś może pójść nie tak jest ogromna, a jesteśmy przecież tylko ludźmi. Samo wprowadzanie standardów powoduje, że inni muszą oduczyć się swoich nawyków, a to nie zawsze jest proste i przyjemne.

7. P…. biurokracje i formalizmy

Ten punkt bardzo mocno wiążę się z pierwszym punktem – nie wszyscy muszą wiedzieć wszystko. Nie ma potrzeby wprowadzać szumu informacyjnego, tylko należycie wykonać swoją pracę bazując na wiedzy osób najlepiej znających dany temat.

8. Jeśli wykonujesz jakąś czynność dwukrotnie, zautomatyzuj ją

Menedżer jak usłyszy, że wprowadziłem kolejny automat to zalewa go zimny pot, bo to znaczy kolejny automagiczny system, który robi coś o czym inni programiści nie mają pojęcia jak działa. Z czasem takie podejście opłaca się, bo ilość zaoszczędzonego czasu jest nieproporcjonalnie większa niż przeszukiwanie dokumentacji “A jak coś zrobić?” lub klepanie n-ty raz te same komendy.

Jak przychodziłem do klienta pierwszy raz to ilość niepisanych zasad była dla tak mnie przytłaczająca, że wyglądałam jak dziecko we mgle. Definiujesz zestaw reguł już w samym automacie i osoba, która tego użyje nie musi znać systemu, aby kliknąć “Buduj”, a on magicznie wdrożył cały system i zaczął pracę. Z czasem nauczy się jak on działa.

9. Nie wykonuj ustaleń, jeśli znajdziesz wydajniejszy i korzystniejszy sposób na wykonanie pracy

Każdy jest omylny i podejmuje decyzje według posiadanej wiedzy i informacji. Nie ma prawdy objawionej, więc jak widzisz, że decyzja kogoś z góry jest nietrafna to traktujesz ją jako opinie – więcej czasu stracisz na przekonywanie i pracę w nieefektywnym podejściu niż na faktyczne dowiezienie rozwiązania.

10. Nie proś o zgodę, ale o wybaczenie

Ten punkt bardzo mocno wiążę się z poprzednim – praca ma zostać wykonana, politykę zatem zostaw ludziom, którzy chcą się w nią bawić. Pytanie co jest bardziej szkodliwe dla firmy. Słuchanie się, nie zadawanie pytań i szukanie przychylności osoby nad tobą czy wykonanie pracy najlepiej jak potrafisz mimo zawracania kijem Wisły?

11. Pierwszy wygrywa

Ktoś rozwiązał problem i zbudował rozwiązanie, które rozwiązuje część Twoich problemów? Dostosuj się niżeli wynajduj koło na nowo.

12. Zawracaj kijem Wisłę, ale tylko gdy masz 100% pewność

Osoby są przeciwko Tobie, część jest niepewna, ale jesteś pewny, że masz racje? Pokazuj, edukuj, ewangelizuj. 

Zapraszamy do dyskusji

Patronujemy

 
 
More Stories
AI złapała mordercę. Rozpoznawanie twarzy się sprawdza