Jak napisać parser S-Wyrażeń (języka LISP) w JavaScript

S-Wyrażenia to podstawa języków rodziny Lisp. W tym wpisie przedstawię, jak napisać prosty parser S-Wyrażeń krok po kroku, czyli właściwie pokażę podstawę dla parsera Lispa. Można by użyć do tego celu generatora, ale prościej jest napisać parser samemu. Użyjemy do tego celu języka JavaScript.

Jakub T. Jankiewicz. Programista Front-End z wieloletnim doświadczeniem, skupiający się na języku JavaScript. Ostatnio pracuje także w języku R. Autor bloga Głównie JavaScript. Autor kilku projektów Open Source m.in. jQuery Terminal, sysend.js czy LIPS. Pomaga także przy projekcie OpenClipart, który dostarcza darmowych (w Domenie Publicznej) grafik wektorowych w formacie SVG. W wolnym czasie zajmuje się hobbistycznie fotografią.


Co to są S-Wyrażenia?

Jeśli nie miałeś jeszcze styczności z językiem LISP to S-Wyrażenia wyglądają tak:

Jest to format danych, gdzie wszystko składa się z atomów albo list otoczonych nawiasami (gdzie atomy są oddzielone spacjami).

Dodatkowo S-Wyrażenia mogą mieć dodatkowe typy danych, dokładnie tak jak JSON czyli:

  • liczby,
  • symbole — które można dowolnie interpretować np. wartość "true" albo "t", może odpowiadać true z JavaScript,
  • ciągi znaków.

Kod lispa składa się z S-Wyrażeń, ale to nie jest wszystko do czego mogą służyć. Nadają się doskonale jako format wymiany danych.

S-Wyrażenia ją np. używane jako zapis WASM, który można przeczytać. Prawdopodobnie ze względu na prostotę parsowania, oraz na to, że nie trzeba było wymyślać swojego własnego formatu.

Można go np. użyć do komunikacji między serwerem a przeglądarką. Można ich używać zamiast np. JSON-a.

Dodatkowo wyrażenie może mieć specjalny znak kropkę . , która tworzy parę.

To para dwóch elementów (nie jestem pewien czy to także część S-Wyrażeń czy już języka LISP).

Jest to alternatywny zapis struktury listy, który bardziej mówi jak dokładnie wyglądają dane i np. listę.

Można przedstawić jako:

Dzięki takiemu zapisowi można tworzyć dowolne drzewa binarne. W każdym razie my nie będziemy obsługiwać tego typu S-Wyrażeń, aby nie komplikować parsera.

Tokenizer

Najpierw musimy podzielić ciąg znaków na tokeny, czyli nawiasy, ciągi znaków oraz atomy. Tak działają np. niektóre generatory parserów (np. sławna para lex i yacc oraz flex i bison, ta druga para to wolne oprogramowanie, część projektu GNU).

Najprościej jest to wykonać za pomocą wyrażeń regularnych.

Najprostszy przykład to:

i to prawie działa. Pierwszy problem to puste ciągi znaków, między dwoma dopasowaniami oraz na początku i końcu, czyli np. dla:

mamy 5 znaków zamiast 2.

Można to rozwiązać za pomocą funkcji filter na wynikowej liście (tablicy).

Nie będziemy potrzebowali też spacji więc one także można usunąć:

Drugi bardziej poważny problem to baz)) jako ostatni token, to przykład:

Problemem jest wyrażenie \S+ , które dopasowuje zachłannie. Aby to naprawić należy użyć, takiego wyrażenia:

czyli wszystko co nie jest nawiasem i białym znakiem (czyli to samo co \S+ tylko bez nawiasów).

Zapiszmy nasz tokenizer jako funkcje:

Nie musimy używać length , ponieważ pusty ciąg znaków także jest konwertowany do wartości boolean i ma wartość false.

Ale co z ciągami znaków? Jeśli np. spróbujemy przetworzyć taki ciąg:

(jest to funkcja w dialekcie Scheme języka LISP). Użyto tutaj szablonów ciągów znaków (ang. template literals), aby można było zapisać znaki nowej linii wewnątrz kodu.

To co jest wewnątrz ciągu znaków nam się już rozsypie (czyli "funkcja square wywołanie (square 10) zwraca 100").

Wyrażenie regularna dla ciągów znaków

Należy dodać ciągi znaków jako wyjątek, najlepiej jako pierwszy element naszego wyrażenia regularnego.

Wyrażenie, które dopasowuje się do ciągów znaków może wyglądać tak:

A oto jak będzie wyglądało nasze wynikowe wyrażenie:

Można by też dodać komentarze lispowe, ale ze względu na to, że nie jest to parser języka LISP, tylko S-Wyrażeń, nie będziemy dodawali komentarzy. Tak samo jak nie ma ich w formacje JSON (dodanie ich nie powinno być problemem).

Teraz nasz tokenizer zwraca poprawny wynik:

I to cały tokenizer.

Parser

Jako że budujemy drzewo, tworząc nasz parser możemy się posłużyć stosem (czyli LIFO – ang. Last In First Out).

Aby w pełni zrozumieć działanie parsera dobrze jest wcześniej znać podstawowe struktury danych, tj. Listy jedno kierunkowe, drzewa binarne oraz Stos.

Oto pierwsza wersja parsera.

Funkcja tworzy tablicę z naszą strukturą w formie tablic. Jeśli będziemy parsowali więcej niż jedno S-Wyrażenie, będziemy mieli więcej elementów w tablicy:

Mimo że nie obsługujemy kropki, czyli S-Wyrażeń w formie:

Nie musimy tworzyć specjalnej struktury dla naszej sparsowanej listy, aby mieć poprawny Parser. (Taki parser może być np. podstawą jakiegoś interpretera Lispa). Dobrze jednak od razu mieć strukturę, w której będziemy przechowywać nasze S-Wyrażenia, będzie to konstruktor Pair. Z którego możemy zbudować drzewo S-Wyrażeń (czyli drzewo binarne). Umożliwi nam to tworzenie dowolnych drzew.

Musimy mieć też coś, co będzie reprezentować pustą listę, zazwyczaj w języku LISP jest to nil.

Możemy napisać funkcje, która konwertuje tablicę na tę strukturę:

Aby dodać to do naszej funkcji parsera, wystarczy wstawić na końcu (oczywiście razem z return):

Niestety jeżeli chciałbyś dodać później operator kropki, to do tworzenia pary musiałbyś już tworzyć strukturę ręcznie, wewnątrz parsera.

Nie konwertujemy samej tablicy result, ponieważ jest to tylko kontener na S-Wyrażenia, które są w środku. Każdy element tej tablicy powinien być listą, więc możemy użyć funkcji Array::map.

Sprawdźmy jak to działa.

Wynikiem będzie taka struktura (jest to wynik JSON.stringify z wstawionymi wartościami nil).

Warto jeszcze napisać funkcje toString dla obiektów typu Pair.

Sprawdźmy jak to działa:

Został nam jeszcze jeden problem, wynikowa struktura nie ma liczb, tylko wszystko jest ciągiem znaków:

Parsowanie atomów

Najpierw parowanie liczb, do tego celu użyjemy tych wyrażeń (znalezione gdzieś w sieci):

Dalej parsowanie ciągów znaków. Nasze ciągi, są prawie takie same jak te z JSON-a, tylko z jednym wyjątkiem mogą mieć nowe linie (tak zazwyczaj jest w językach LISP). Aby użyć funkcjiJSON.parse można zamienić nową linie na slash i n czyli \n na \\n.

Dzięki temu dostajemy za darmo, obsługę wszystkich znaków ucieczki np, \t oraz znaków Unicode. Zawsze warto jest korzystać z udogodnień języka, w którym pisany jest parser.

Kolejnym elementem S-Wyrażeń są symbole, czyli dowolny ciąg nie będący ciągiem znaków (tj. bez cudzysłowów). Możemy utworzyć konstruktor LSymbol, aby odróżnić go od funkcji Symbol z języka JavaScript.

Całość funkcji parsującej atomy może wyglądać tak:

Nasz parser z dodaną funkcją parseAtom:

Można także poprawić funkcje toString dla obiektów Pair, aby używała JSON.stringify dla ciągów znaków, aby odróżnić je od symboli:

I oto cały parser. Pozostały nam jeszcze wartości true oraz false (oraz ewentualnie null). Zostawiam to jako ćwiczenie dla czytelnika.


Artykuł został pierwotnie opublikowany na jcubic.pl. Autor grafiki: Jakub T. Jankiewicz, licencja CC-BY-SA. Grafika bazuje na schematach blokowych z książki Struktura i Interpretacja Programów Komputerowych (SICP), źródło na GitHub-ie.

Zapraszamy do dyskusji

Patronujemy

 
 
More Stories
Jak programista może rozwinąć się w korporacji? Zapytaliśmy Ericsson