bs15

dobre praktyki programowania - formatowanie kodu - jednolinijkowe if

Patronujemy