Praca w IT

CV programisty po angielsku – zwroty, słówka, błędy

CV programisty po angielsku

Poszukiwania pracy zaczynają się najczęściej od napisania CV lub utworzenia profilu na LinkedIn. Z angielskim w IT jest podobnie jak z angielskim biznesowym. Występują zwroty branżowe, czasem nie tłumaczone słowa. W Polsce często potrzebna jest znajomość co najmniej pozwalająca na czytanie i zrozumienie dokumentacji technicznej po angielsku. W krajach anglojęzycznych umiejętność powinna być oczywiście większa. Nie powinno być więc dla Ciebie zaskoczeniem, kiedy w obu sytuacjach rekruter poprosi Cię o wysłanie CV właśnie w języku angielskim.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się czym różni się polskie CV od angielskiego odpowiednika, jakie są częste błędy i przydatne zwroty w języku angielskim.

Ania Wójcik. Współautorka bloga Pomoc w Angielskim – o angielskim w IT i biznesie. Porusza tematy związane z rekrutacją po angielsku, pracą i edukacją w krajach anglojęzycznych. Pomoc w Angielskim zrzesza native speaker’ów oraz dwujęzycznych nauczycieli, którzy udzielają kompleksowej pomocy w zakresie angielskiego. Prywatnie Ania jest fanką nowych technologii, poprawnej angielszczyzny i kotów.


Jeśli stworzenie CV po angielsku lub inne elementy rekrutacji po angielsku w IT są dla Ciebie wyzwaniem, daj nam znać w krótkiej ankiecie jakiego wsparcia potrzebujesz.

Podstawowe różnice w CV po polsku i po angielsku

Angielskie CV, w przeciwieństwie do polskiego, nie zawiera informacji o miejscu czy dacie urodzenia, a także stanie cywilnym. Ponadto, angielski życiorys nie powinien zawierać zdjęcia ani klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Informacje sugerujące czyjś wiek, miejsce zamieszkania, czy stan cywilny mogą być podstawą do dyskryminacji, dlatego też nie umieszcza się ich w życiorysie. Natomiast umieszczanie klauzuli RODO nie jest praktykowane w krajach anglojęzycznych. To powinieneś wiedzieć aplikując do krajów anglojęzycznych.

Jeśli jednak tworzysz CV na potrzeby międzynarodowej firmy mieszczącej się w Polsce, powinieneś koniecznie dodać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Możesz także opcjonalnie dodać swoje zdjęcie. Dobrą praktyką jest usunięcie polskich znaków z CV – wielu rekruterów korzysta z programów typu Applicant Tracking System, który automatycznie sczytuje informacje zawarte w dokumencie. Polskie znaki zaś mogą utrudnić ten proces.

Najczęściej popełniane błędy w CV po angielsku

Płynny angielski jest wymagany przez coraz większe grono pracodawców, warto więc upewnić się, by w Twoim życiorysie nie pojawiły się błędy językowe. Pracodawca, mając do wyboru między Tobą, a osobą z podobnym doświadczeniem, ale lepszym angielskim, prawdopodobnie wybierze tego drugiego kandydata.

1. Much/many oraz articles

‘Dużo’ możemy przetłumaczyć jako ‘much’ albo ‘many’. Jaka jest więc różnica? “Much” stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, zaś many – z policzalnymi. Żeby poprawnie zastosować owe przysłówki, wypada nauczyć się najczęściej używanych niepoliczalnych rzeczowników, które są wymienione poniżej.

Co więcej, warto pamiętać, które słowa są niepoliczalne z dwóch innych względów. Po pierwsze, rzeczownik niepoliczalny nie będzie zawierał ‘s’ na końcu słowa. Przykład: a piece of advice – jedna rada; advice – więcej niż jedna rada.

Wielu Polaków boryka się na co dzień z poprawnym zastosowaniem partykuł (articles). Jeśli w grę wchodzi rzeczownik niepoliczalny, nigdy nie będziemy mogli zastosować przez nim indefinite articles (a, an). Dla przykładu, I have 5 years of experience in software development. Uwaga: experience jest rzeczownikiem zarówno policzalnym, jak i niepoliczalnym. W kontekście pracy używamy tylko niepoliczalnej formy.

Oto lista najczęściej występujących rzeczowników niepoliczalnych używanych w biznesie:

advice, information, news, business, money, content, data, equipment, evidence, homework, permission, progress, traffic.

2. False friends

False friends, czyli fałszywi przyjaciele, to słowa, które wyglądają podobnie do słów w języku polskim, a znaczą coś zupełnie innego. Wielu kandydatów popełnia tego typu błędy w swoim CV, a także podczas rozmowy kwalifikacyjnej, często wprawiając w native speaker’ów w stan zdziwienia.

Oto słowa, które są powszechnie mylone w języku angielskim:

 • date – data; data – dane,
 • actual – rzeczywisty; current – aktualny,
 • consequent – następujący; consistent/diligent – konsekwentny,
 • consequently – w rezultacie; consistently – konsekwentnie,
 • rapport – dobre stosunki; report – raport,
 • chef – szef kuchni; boss – szef,
 • fatal – śmiertelny; dreadful – fatalny,
 • transparent – przezroczysty; baner – transparent,
 • paragraph – akapit; article – paragraf,
 • provision – klauzula; commission – prowizja,
 • pension – emerytura; salary – pensja.

3. Past Simple a Present Simple

Polacy często mylnie stosują czas przeszły Past Simple oraz czas teraźniejszy Present Simple. Jeśli chcemy opowiedzieć o przeszłości, która nie ma żadnego wpływu na teraźniejszość, użyjemy czasu Past Simple. Tego czasu użyjemy żeby np. wypisać obowiązki, które wykonywaliśmy na poprzednich pozycjach. Dla przykładu, I worked as a junior Java developer for one year.

Pracowałem jako junior Java developer przez rok (a potem najprawdopodobniej awansowałem).

Jeśli zaś chcemy opisać stan, który rozpoczął się w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej, to używamy czasu Present Perfect. Dla przykładu, I have been working as a software developer for 5 years, czyli Pracuję jako software developer od pięciu lat.

 • I’ve lived in Warsaw for six years – mieszkam w Warszawie od 6 lat.
 • I lived in Warsaw for six year – mieszkałem w Warszawie przez 6 lat, ale już tu nie mieszkam.
 • I haven’t sat my CISSP exam – jeszcze nie podszedłem do egzaminu CISSP (ale niedługo będę go zdawać).
 • I didn’t SIT my CISSP exam – nie podszedłem do egzaminu CISSP (i nie mam zamiaru do niego podchodzić).

Angielski w IT i nie tylko. Przydatne wyrażenia

Poniżej znajdziesz wyrażenia przydatne w poszczególnych sekcjach CV.

1. Podsumowanie zawodowe

 • persuasive – umiejący przekonywać,
 • I am eager to support your startup in building… – chętnie wesprę startup w budowaniu…
 • I seek to advance career in an international environment – Dążę do rozwoju kariery w międzynarodowym środowisku,
 • I would be a valuable asset to your team – byłbym cennym członkiem zespołu
 • to build relationships with clients – budować relacje z klientami,
 • I feel my skills set is a perfect fit – Czuję, że moje umiejętności idealnie pasują (w domyśle: do tego zespołu/firmy)

2. Doświadczenie

 • meet targets – osiągać cele,
 • database management – zarządzanie bazą danych,
 • thorough understanding of data structures and algorithms – dogłębne zrozumienie struktur danych i algorytmów,
 • hands-on software troubleshooting experience – praktyczne doświadczenie z rozwiązywaniem problemów z oprogramowaniem,
 • I exceeded my goals by x% – Przekroczyłem moje cele o x procent,
 • I successfully improved… – Udało mi się ulepszyć…
 • I was promoted to manager in my third year at the company – zostałem promowany na managera podczas trzeciego roku pracy w firmie.

3. Technik informatyk, studia inżynierskie, absolwent, czyli stopnie naukowe po angielsku

 • technician – technik,
 • graduate – absolwent, abiturient,
 • Java coding bootcamp graduate – absolwent bootcampu Java,
 • Bachelor of Engineering (B.E.) – inżynier,
 • Bachelor of Science (BS) – tytuł licencjata nauk ścisłych lub przyrodniczych,
 • Master of Engineering (M. Eng.) – magister inżynier,
 • Master of Science (M.Sc.) – tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych,
 • Doctor of Engineering (Eng.D.) – doktor inżynier.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z unsplash.com.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://geek.justjoin.it/cv-programisty-po-angielsku-zwroty-slowka-bledy/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]