Wywiady, Zdrowie

Chatbot pomoże uzależnionym od pornografii, videobot – osobom z depresją. Oto przyszłość medycyny

Telemedycyna

Użytkownicy Calmsie mogą skorzystać z dwóch chatbotów – QuitBota, który wspiera osoby uzależnione od treści pornograficznych i HappyBota pomagającego dbać o wellbeing. – Stworzyliśmy też specjalną wersję HappyBota dla firm, z którym można porozmawiać o stresującej prezentacji, konfliktach w zespole czy opanować emocje przed zapytaniem szefa o podwyżkę – opowiada Marcin Waryszak, COO & Founder Calmsie. Rozmawiamy z nim m.in. o przyszłości telemedycyny w Polsce.

Początki działalności Calmsie przypadł na rok 2020 – czyli zbiegły się z wybuchem pandemii. Czy to był trudny czas? A może przeciwnie, trafiliście na moment, w którym wzrósł popyt na usługi telemedyczne i to Wam pomogło się rozkręcić?

Marcin Waryszak

Działalność Calmsie rozpoczęliśmy jeszcze przed pandemią. Prace koncepcyjne zespołu to koniec 2019 roku, gdy zastosowanie telemedycyny wydawało się jeszcze dosyć abstrakcyjne. Wielu lekarzy wykazywało co prawda początkowy entuzjazm, ale patrzyli na to raczej jako próby cyfryzacji ochrony zdrowia, które mogą być ciekawym urozmaiceniem standardowej pracy.

Wiosna 2020 roku postawiła nas wszystkich przed wyzwaniem – przed koniecznością – przeniesienia tych prób do rzeczywistości. Lwia część wizyt mogła bez utraty efektywności odbyć się zdalnie. Lekarze dostrzegli, że nierzadko przynosi im to bardzo dużą oszczędność czasu.

Telemedycyna to tylko jeden z segmentów działalności Calmsie, dlatego wzrostu popytu wywołanego pandemią nie traktujemy jako bezpośredniego bodźca naszego rozwoju. Natomiast nie ma wątpliwości, że skutkiem tej sytuacji jest diametralne otwarcie środowiska medycznego na wdrażanie innowacji. Lekarze i pacjenci zaakceptowali i dostrzegli korzyści wprowadzanie nowych technologii, a decydenci polityczni rozpoczęli pracę nad regulacjami prawnymi, które te procesy wdrożeniowe uproszczą.

Czym jest Calmsie? Dla kogo powstał ten startup, jakie są Wasze główne cele?

Calmsie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, a ponadto tworzy produkty z myślą o zwiększonej efektywności ochrony zdrowia w holistycznym modelu uwzględniającym zarówno lekarzy, pacjentów i instytucje.

Głównym nurtem, w którym pracujemy są rozwiązania klasyfikowane jako Digital Therapeutics (DTx) – cyfrowe terapeutyki. To specyficzny produkt zasilany przez oprogramowanie, który służy do zarządzania, leczenia lub zapobiegania chorobom lub zaburzeniom. Specyfika tych rozwiązań polega na tym, że są przepisywane na receptę przez lekarzy. Z tego względu, by były dopuszczone do sprzedaży muszą być oparte na dowodach naukowych, a w praktyce – zwykle przejść bardzo rygorystyczne badania kliniczne. Niestety w Polsce nie funkcjonują jeszcze regulacje prawne, które pozwalałyby na certyfikację takich rozwiązań, ale obserwując kroki podejmowane przez inne państwa – możemy spodziewać się, że to tylko kwestia czasu. Pionierami na tym rynku są Stany Zjednoczone i Niemcy. Niedawne badanie McKinsey’a wykazało, że gdyby Niemcy wprowadziły regulacje DTx tylko rok wcześniej, oznaczałoby to oszczędność około 4,3 miliarda euro.

Wizją Calmsie jest stworzenie spójnego, kompleksowego ekosystemu dla zdrowia psychicznego prowadzenie działań prewencyjnych, diagnostycznych oraz leczniczych w ramach jednej platformy. Całościowy obraz uwzględnia:

  • platformę telemedyczną umożliwiającą uzyskanie wsparcia lekarza lub terapeuty,
  • produkty DTx – w szczególności chatboty i videoboty, które będą udostępniane po przepisaniu przez lekarza i pozwolą uzyskać personalizowane wsparcia 24 godziny na dobę,
  • system rekomendacyjno-diagnostyczny optymalizujący styl życia użytkownika tak, by minimalizować ryzyko wystąpienia zaburzeń lub wcześnie przewidywać możliwość ich wystąpienia,
  • szereg usprawnień pracy lekarza, takich jak narzędzie do zautomatyzowanego tworzenia dokumentacji medycznej na podstawie transkrypcji głosu na tekst czy dane o sentymencie pochodzące z analizy głosu i mimiki twarzy, które wesprą diagnostykę.

Naszym celem jest szerzenie świadomości na temat roli zdrowia psychicznego w życiu człowieka i zapewnienie dostępu do pomocy medycznej tym, którzy z różnych przyczyn tej pomocy nie otrzymują. Połączenie wszystkich komponentów, które tworzymy, daje możliwość skorzystania z opieki wszędzie i o każdej porze, gdy tylko mamy dostęp do Internetu. System jest też optymalny kosztowo, w szczególności, gdy cyfrowe terapeutyki zostaną refundowane przez ubezpieczyciela (lub publiczną ochronę zdrowia), tak jak ma to już miejsce w innych krajach.

Jak działa Calmsie? Jak korzystać z tej platformy?

Z produktów Calmsie można korzystać przez kilka źródeł. Przykładowo nasza platforma telemedyczna służy teraz Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów. Dzięki działaniom NZS każdy student może skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa. Z przyjemnością podjęliśmy współpracę z organizacją i udostępniliśmy oprogramowanie do odbywania wizyt. Zachęcamy studentów do odwiedzania strony nzs.calmsie.ai.

Nasze produkty wspierające zdrowie psychiczne i wellbeing są również dostępne w sklepach Google Play i App Store. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch naszych chatbotów – QuitBota, który wspiera osoby uzależnione od treści pornograficznych i HappyBota pomagającego dbać o wellbeing. Stworzyliśmy też specjalną wersję HappyBota dla firm. Nasi specjaliści medyczni wspólnie z informatykami nauczyli chatbota reagować na problemy występujące w środowisku zawodowym. Z HappyBotem można porozmawiać o stresującej prezentacji, konfliktach w zespole czy opanować emocje przed zapytaniem szefa o podwyżkę.

Platforma Calmsie

Jesteście po starcie badania klinicznego, którego celem jest zbadanie skuteczności pierwszego polskiego videobota w leczeniu wybranych zaburzeń psychicznych. Opowiesz coś więcej o tym przedsięwzięciu? Jak miałoby działać rozwiązanie z videobotem?

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy literatury i na podstawie wieloletniej praktyki medycznej naszych specjalistów dostrzegliśmy bardzo duży potencjał w zestawieniu technologii chatbotów i videobotów z nurtem terapii poznawczo-behawioralnej (CBT – cognitive-behavioural therapy).

Tak naprawdę pierwsze chatboty, czyli narzędzia do prowadzenia automatycznej rozmowy z użytkownikiem, powstały już w latach 70. XX wieku. Były jednak bardzo uproszczone. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji wspomniane narzędzia stają się coraz bardziej zaawansowane i znajdują wiele złożonych zastosowań, między innymi do prowadzenia terapii. Kolejnym krokiem w rozwoju technologii jest przekształcenie chatbota w videobota.

Zbudowany fundament merytoryczny i postawione hipotezy przekonały Komisję Bioetyczną przy Izbie Lekarskiej w Lublinie, by wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego, które pozwoli zweryfikować, jaką skuteczność w terapii posiada stworzony w Calmsie chatbot i videobot terapeutyczny Calmsie. W pierwszej kolejności badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem chatbota na grupie osób z zaburzeniami depresyjnymi lub zaburzeniami lękowymi. Potwierdzenie skuteczności sprawi, że chatbot będzie mógł stanowić dodatek do standardowej terapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami depresyjnymi oraz będzie mógł stanowić formę pomocy doraźnej. Wstępne wnioski z badania będziemy wyciągać już w pierwszym kwartale 2021 roku.

Czy jest realna szansa, by videobot był wykorzystywany w praktyce w polskiej służbie zdrowia?

Jak najbardziej, natomiast dopóki w Polsce nie zostaną wprowadzone odpowiednie regulacje prawne, nie będzie możliwości, by było to rozwiązanie w modelu Digital Therapeutics – przepisywane na receptę przez lekarza i refundowane. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że przygląda się praktykom z innych krajów, więc mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału tworzonych przez Calmsie rozwiązań. Do tego czasu staramy się o pozyskanie statusu Digital Therapeutics za granicą.

Jednym z ciekawszych Waszych rozwiązań jest QuitBot – chatbot wspierający osoby uzależnione od treści pornograficznych. Na jakiej zasadzie działa? Czy jest już wykorzystywany w praktyce? Jakie przynosi efekty?

QuitBot to zaprojektowana przez lekarzy aplikacja, która pomaga przezwyciężyć nadmierne korzystanie z treści pornograficznych. Chatbot jest wsparciem w identyfikacji przyczyn i rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnienia. W ten sposób technologia jest narzędziem do budowania lepszych nawyków, które poprawiają jakość życia.

W aplikacji dostępny jest także 28-dniowy program składający się z materiałów edukacyjnych – filmików, podcastów i tekstów. W połączeniu dostarczamy kompleksowe wsparcie, oparte na medycznych fundamentach, z którego korzysta już niemal 1000 osób na całym świecie. Ważnymi zaletami QuitBota jest personalizacja konwersacji opartych o podejście poznawczo-behawioralne oraz pełna anonimowość użytkowników.

Czy ktoś z środowiska naukowo-medycznego zainteresował się już Waszymi pomysłami?

Nasze innowacyjne podejście z fundamentem medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine) cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i medycznego. Bliskim partnerem i zapleczem merytorycznym Calmsie jest Centrum Medyczne Profesora Marka Masiaka, we współpracy z którym prowadzimy badanie kliniczne. Ponadto zawiązaliśmy konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG. Zrzeszenie tak szerokiego grona specjalistów pozwala nam pracować nad projektami o światowej skali innowacyjności. Jesteśmy także członkiem Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych Lubelska Medycyna, który łączy lokalne podmioty i wspiera współpracę między nimi.

Doceniono nas licznymi wyróżnieniami i nagrodami, a nasi eksperci dzielą się doświadczeniem na międzynarodowych konferencjach branżowych. W Polsce zostaliśmy uznani za jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych podmiotów medycznych podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Zaawansowane badania nad sztuczną inteligencją wprowadziły nas do grona finalistów AWS AI Challenge i do prestiżowego programu technologicznego NVIDIA Inception. Ponadto możemy się pochwalić światową nagrodą Mental Health Tech Product of the Year 2021, którą otrzymaliśmy podczas uznanej w środowisku MedTech konferencji MedTech World Summit na Malcie.

Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?

Obecnie skupiamy się na doprowadzeniu do końca badania klinicznego walidującego wartość terapeutyczną chatbota. Kolejnym krokiem będzie bezpośrednia procedura pozwalająca nam na pozyskanie statusu Digital Therapeutics. Równolegle będziemy prowadzić dalsze badania – rozszerzając technologię z chatbota do videobota i walidując skuteczność w różnych grupach wiekowych. Kluczowym obszarem, w którym chcemy dostarczać pomoc jest psychiatria dzieci i młodzieży.

Jednym z projektów, który realizujemy jest działanie w ramach programu Popojutrze 2.0, gdzie dzięki wsparciu merytorycznemu i grantowi tworzymy chatbota, który posłuży do psychoedukacji dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozpoczynamy właśnie pierwsze testy innowacji, a docelowo – w drugim kwartale 2022 roku – chcemy bezpłatnie udostępnić chatbota wszystkim chętnym szkołom w całej Polsce.

Patrząc szerzej – czy rozwiązania cyfrowe mogą być przyszłością w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego? W jakich sytuacjach najlepiej mogą się sprawdzać?

Zastosowanie telemedycyny do leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego jest już rzeczywistością. Na skutek pandemii wielu psychiatrów i psychoterapeutów przeniosło swoją pracę do sieci. Natomiast w kontekście przyszłości należy na to spojrzeć z szerszej perspektywy i zadać sobie pytanie, co jest faktycznym problemem w dostępności leczenia zdrowia psychicznego – w szczególności dzieci i młodzieży.

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry zaleca, aby na 100 tys. dzieci przypadało co najmniej 47 psychiatrów dziecięcych. Jak to wygląda w Polsce? Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z 2020 roku zawód wykonuje 455 lekarzy. Oznacza to, że na 100 tys. dzieci przypada ich jedynie 6. Niedobór specjalistów generuje długi czas oczekiwania na wizytę i bardzo duże obciążenie finansowe. Negatywne skutki mogą być listowane bez końca, jednak należy zdawać sobie sprawę, że do rozwiązania problemu braków kadrowych potrzeba wielu lat kształcenia i dużych nakładów środków finansowych na edukację. Zanim przyniesie to efekty powinniśmy skupić się na ekonomizacji pracy lekarzy – zastanowić się, jak zwiększyć efektywność pojedynczej wizyty lub jak zmniejszyć liczbę potrzebnych sesji. Właśnie w tym może pomóc system tworzony przez Calmsie i produkty Digital Therapeutics.

Obecnie leczenie depresji i zaburzeń lękowych obejmuje farmakoterapię i psychoterapię w przypadkach umiarkowanych do ciężkich oraz głównie psychoterapię w przypadkach łagodnych do umiarkowanych. Niestety dzieci często boją się dużych dorosłych lekarzy w garniturach czy płaszczach. Produkt Calmsie zapewnia pacjentowi przyjazny interfejs i całodobowy dostęp do angażującej rozmowy w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Dziecko może samo wybrać, z jakim awatarem chce porozmawiać – może to być nawet ulubiony miś lub dinozaur. Personalizacja oparta o sztuczną inteligencję pozwala nawiązać relację i więź z rozmówcą, poprawiając tym samym efektywność terapii.

Jakie jeszcze są zalety rozwiązań cyfrowych w medycynie?

Dodatkowo videobot jest źródłem danych dla lekarza lub terapeuty. Wykorzystuje mimikę twarzy i ton głosu do analizy sentymentu i emocji, dzięki czemu może prowadzić ciągły monitoring i ocenę ryzyka (a w razie potrzeby przeprowadza interwencję kryzysową). Między wizytami prowadzi psychoedukację i wybrane przez specjalistę ćwiczenia terapeutyczne, co, pomaga lepiej zarządzać zdrowiem. Wspiera również specjalistę w rutynowych czynnościach. Może przeprowadzać wstępne badania przesiewowe i wywiady, co zwiększa zaangażowanie lekarza w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Wartość dla pacjenta to dostęp przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, większe zaangażowanie i częstotliwość terapii bez eskalacji kosztów. Wartość dla płatników to obniżenie całkowitego kosztu terapii dzięki zmniejszeniu liczby wizyt bezpośrednich.


Marcin Waryszak. COO & Founder Calmsie. Przedsiębiorca, absolwent Matematyki (MIM) i Ekonomii (WNE) na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się we wdrażaniu usprawnień do medycyny i finansów poprzez kreowanie produktu, strategiczne planowanie i działania operacyjne. Doświadczenie zdobywał zarówno przy projektach komercyjnych, jak i poprzez wieloletnie kierowanie działaniami w trzecim sektorze.

Calmsie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i przedsiębiorstwem technologicznym tworzącym produkty z myślą o zwiększonej efektywności ochrony zdrowia. Laureat światowej nagrody Mental Health Tech Product of the Year, członek programu NVIDIA Inception Program, finalista AWS AI Challenge i jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych podmiotów wyróżnionych podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. W podejściu evidence based medicine tworzy videobota – wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dostępne 24h/7. Flagowym produktem komercyjnym jest bezpłatna aplikacja wspierająca wellbeing – HappyBot: Emotional Wellness.

baner

Zdjęcie główne pochodzi z unsplash.com.

Od ponad ośmiu lat pracuje jako redaktorka, dziennikarka i copywriterka, a od niedawna dba o treści oraz rozwój portalu poświęconego branży IT. Autorka wywiadów, tekstów eksperckich, newsów.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://geek.justjoin.it/chatbot-pomoze-uzaleznionym-od-pornografii-videobot-osobom-z-depresja-oto-przyszlosc-medycyny/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]