Page 2 of 2
1 2
Story Points (SP) usprawniają proces estymowania projektu programistycznego. To metoda wspierająca rozwijanie oprogramowania wykorzystywana głównie przez project/product managerów. Story Points...
Page 2 of 2
1 2

Patronujemy