bezpieczenstwo-danych

integralność danych dzięki dedykowanym bazom danych w aplikacji .NET Core Api

Redaktor naczelny

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.