Maciej Roszkowski

Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Automatyka i Robotyka. W obszarze RPA działa od dwóch lat. Obecnie zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych oraz zagadnieniami związanymi z inteligentnym przetwarzaniem dokumentów. W wolnym czasie miłośnik futbolu amerykańskiego.