Daniel Rosły

DevOps Engineer oraz Administrator Aplikacji w Robert Bosch

Od początku kariery w IT związany z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem świadczeniem usług IT, a potem DevOps. Kompetencje w tych obszarach zdobywał współpracując z jednymi z największych projektów realizowanych w kraju. Pracuje w modelu DevOps od czasów sprzed wynalezienia tej nazwy. Aktualnie odpowiada za całość łańcucha narzędzi wytwórczych dla jednej z kluczowych grup projektów informatycznych realizowanych na potrzeby wszystkich działów produkcyjnych w firmie.