Andrzej Sydor

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pisaniu aplikacji, głównie w języku Java. Zafascynowany kulturą DevOps i architekturą mikroserwisową, a co za tym idzie rozwiązaniami konteneryzacji Docker, Kubernetes i rozwiązań chmurowych. Szkoli, dzieli się wiedzą i mentoruje w szkołach IT. Miłośnik dobrych meetup’ów.