Andrew Makarov

Kierownik działu rozwoju aplikacji mobilnych w Mobidev.