News

Accessibility w programowaniu. Śniadanie z Programowaniem #43

Do edycji specjalnej Śniadania z Programowaniem zaprosiliśmy Aleksandra Wielgórskiego, który wraz z Tomaszem Gańskim, Michałem Michalczukiem, Michałem Miszczyczynem i Bartoszem Cytrowskim poruszyli temat accessibility w tworzeniu aplikacji i stron internetowych. Tego też tematu dotyczył cały odcinek.

1. Precedens w US z 2019 – Robles vs Domino Precedens polega na tym, że sąd uznał, że strony internetowe podlegają pod ADA (Americans with Disabilities Act), a strona Domino nie spełniała ich wymogów

twitter.com/jmspool/status/1085307866456735745

2. iOS14 sound recognition

twitter.com/JamesRath/status/1276618149467586560

3. Vimium – for motor impairments (at least using mouse)

github.com/philc/vimium

github.com/theKashey/react-focus-lock

4. WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 This document provides readers with an understanding of how to use WAI-ARIA 1.1 [WAI-ARIA] to create accessible rich internet applications. It describes considerations that might not be evident to most authors from the WAI-ARIA specification alone and recommends approaches to make widgets, navigation, and behaviors accessible using WAI-ARIA roles, states, and properties. This document is directed primarily to Web application developers, but the guidance is also useful for user agent and assistive technology developers.

w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/

5. Inclusive Components A blog trying to be a pattern library. All about designing inclusive web interfaces, piece by piece.

inclusive-components.design/

6. AMA – frontend (Michalczuk, Cytrowski)

infoshareacademy.com/webinar-front-end-ama

twitter.com/RavenAlly

7. Respecting Focus

msdesignstorage.blob.core.windows.net/microsoftdesign/inclusive/InclusiveDesign_RespectingFocus.pdf

docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https%3A%2F%2Fmsdesignstorage.blob.core.windows.net%2Fmicrosoftdesign%2Finclusive%2FInclusiveDesign_RespectingFocus.pdf

8. Lighthouse-CI

github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci

9. A11y 101

developers.google.com/web/fundamentals/accessibility

developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/accessibility/reference

a11yproject.com/

w3.org/TR/WCAG22/

github.com/dequelabs/axe-core

10. Accessibility Maze A fun way to learn about web accessibility challenges and solutions.

de.ryerson.ca/wa/maze.html

11. The Veil of Ignorance

medium.com/@mrmrs_/the-veil-of-ignorance-575f6a53a575

12. Microsoft Design

microsoft.com/design/inclusive/


Wszystkie odcinki Śniadania z Programowaniem znajdziecie na tej stronie.

Redaktor naczelny w Just Geek IT

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://geek.justjoin.it/accessibility-w-programowaniu/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]